คดี “แม่ธนาธร” รุกที่ดินป่าสงวน กับบ้านพักหรู “สรยุทธ” คุกไม่ได้มีไว้ขังเฉพาะคนจน!!

5876

จากกรณีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายชีวะภาพ ชีวะธรรมผอ. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หอบหลักฐานแจ้งความกับตำรวจบก.ปทส. เอาผิดกับ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

มารดา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ หลังตรวจสอบพบมีการบุกรุกที่ดินใน จ.ราชบุรี ขณะที่ ผบก.ปทส. ยืนยันตำรวจทำงานตรงไปตรงมา ไม่เลือกข้าง

สืบเนื่องจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ร้องทุกข์ให้กรมป่าไม้ ดำเนินการตรวจสอบที่ดิน 77 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมดกว่า 3,098 ไร่เศษ ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่มีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ หลังรับเรื่องร้องทุกข์กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนพบว่าที่ดินที่นางสมพรครอบครองอยู่นั้น เป็นพื้นที่ป่าสงวน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี และซ้อนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีการประกาศในปี 2554 และไม่มีแผนงานพร้อมงบประมาณที่จะดำเนินการ จึงไม่มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติและแปลงที่ดินทั้งหมดซ้อนทับในเขตป่าไม้ถาวรหมายเลขที่ 85

ทั้งนี้ พบหลักฐานเชื่อได้ว่านางสมพร มีเจตนาครอบครองที่ดิน นส.2 โดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมาย 7 แปลง เนื้อที่ 350 ไร่ ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้าน ม.14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่มีแผนงานจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน โดยมีตัวแทนของนางสมพรเข้าร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ก่อนจะแสดงเจตนามอบให้จัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน ถือเป็นการแสดงเจตนาครอบครอง นส.2 แบบผิดกฎหมายของนางสมพร

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบพบว่า นางสมพร ครอบครองที่ดินมือเปล่าแบบผิดกฎหมาย ภบท.5 อีก 1 แปลง เนื้อที่ 9 0ไร่ ในท้องที่หมู่ 3 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยตรวจสอบพบหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อ นางสมพร จ่ายเงินค่าที่ดินมือเปล่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 90 ไร่ ในช่วงปี 2553-2556 ส่วนเอกสารโฉนดที่ดิน 1 แปลงและ นส.3 อีก 14 ฉบับอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบ ขณะนี้พบความผิดฐานบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 450 ไร่ เป็นที่ดิน ภบท.5 และ นส.2 รวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน นส.3 ก รวม 55 แปลง และเสนอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินของนางสมพร ที่เป็นนส.3 ก อีกประมาณ 2,000 ไร่ เบื้องต้นพบเข้าข่ายความผิดตาม ม.14 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.54 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484

หากย้อนไปเมื่อปี 2558 ก็มีประเด็นที่คล้ายกับกรณีของนางสมพร ก็คือ ประเด็นของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง ซึ่งเป็นบ้านพักหรู ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยชาวบ้านร้องเรียนว่า บ้านพักดังกล่าวนั้น อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายสิบไร่ โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า

1. นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ 69866, 15595, 15594, 15593, 15596, 15597 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 0-2-74, 1-0-25, 1-0-72, 1-1-73, 3-2-56, 1-0-31 ไร่ (รวม 6-7-58) โดยซื้อมาจาก บ.มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2554 ซื้อมาจาก นางกรรณิกาณ์ ไพทูรย์เลิศ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2551 และซื้อมาจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2551

2. โฉนดที่ดินทั้ง 6 แปลงออกมาจากหลักฐาน น.ส. 3 ก. เลขที่ 3238, 3239, 3240, 3241, 3242 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2535 ซึ่งเป็นการออกโฉนดที่ดินคราวเดียวกันจำนวน 175 แปลง

3. นส.3 ก. เลขที่ 3238-3242 ออกโดยมิแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532) โดยมีผู้มีหน้าที่ดูแลรักษารับผิดชอบยืนยันว่า การออก นส. 3 ก. ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตป่าไม้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรเขาใหญ่ ซึ่งครม. มีมติเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2530 มอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าดำเนินการ

4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินที่ ปช.0005/757 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2546 ให้พิจารณาโทษทางวินัยและดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินเนื่องจากเป็นการออกไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย

5. กรมที่ดินมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ มท 0516.2/14135. ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2551 แจ้งว่าเพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินตลอดจนให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงเห็นว่าไม่จำต้องดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว (เพิกถอน) ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่ประการใด

6. มีการขีดเขตป่าไม้ถาวรในระวาง เมื่อปี พ.ศ. 2553 แล้วปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวอยู่นอกแนวเขตป่าไม้ถาวรเขาใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม คดีของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป ขณะที่ ผบก.ปทส. ยืนยันตำรวจทำงานตรงไปตรงมา ไม่เลือกข้าง