หมอเหรียญทอง มั่นใจ บิ๊กตู่จะนำพาประเทศรอด รับชัยชนะสงครามชีวภาพโควิด-19

2195

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อเริ่มระบาดโควิด-19 ระลอกแรกเดือน ก.พ. 2563

ผมนี่แหละที่ได้โพสต์ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำที่สามารถนำพาประเทศและคนในชาติรอดปลอดภัยจากสถานการณ์ระบาด ด้วยภาวะผู้นำและความสามารถในการนำหน่วยและบริหารจัดการซึ่งก็ได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้ว


สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ ถึงแม้จะแตกต่างจากการระบาดระลอกแรก เนื่องจากเป็นการรั่วไหลแทรกซึมผ่านช่องทางแรงงานต่างด้าว เข้าสู่ราชอาณาจักรไทยแล้วและถึงแม้สถานการณ์ในครั้งนี้จะไม่ใช่สถานการณ์ที่จะควบคุมการระบาดให้เป็นศูนย์ได้ดังเช่นระลอกแรก โดยจะเป็นสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อกระจัดกระจาย แต่จะอยู่ในความสามารถของโรงพยาบาลทั่วราชอาณาจักร ที่จะรองรับผู้ป่วยได้จากการที่ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วในช่วงการรบหน่วงเวลา ในการระบาดระลอกแรก ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จนทำให้ รพ.ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมการรองรับที่สามารถยกระดับการเผชิญสถานการณ์ได้

อย่างไรก็ตามคนในชาติต้องร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันส่วนบุคคล และมาตรการส่วนรวม ด้วยความเคร่งครัดครับ และด้วยภาวะผู้นำและความสามารถของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการบริหารจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ มีแผนการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์จึงทำให้พร้อมรบกับสถานการณ์ระบาดโรคที่เปรียบเสมือนสถานการณ์สงครามชีวภาพครับ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะประสบชัยชนะในสงครามชีวภาพโควิด-19 ในครั้งนี้อีกครั้ง เพียงแต่สงครามชีวภาพโควิด-19 จากนี้ อาจไม่ได้เห็นการติดเชื้อเป็นศูนย์และอาจจะมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแต่ยังอยู่ในวิสัยการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ถึงแม้อาจจะชุลมุนวุ่นวายบ้างก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ครับ

ผมคนหนึ่งที่จะร่วมมือกับรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยการทำหน้าที่ของผมในการนำหน่วยของผม คือ รพ.มงกุฎวัฒนะ รพ.เอกชนเล็กๆ แห่งหนึ่งให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่เพื่อการรักษาชีวิตพสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมีอย่างเต็มกำลังครับ

อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ได้ลุกลามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้มีผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ 1,063 ราย ส่วนจังหวัดเชื่อมโยงเคสสมุทรสาคร พบว่ามี 23 จังหวัดเสี่ยง โดยพบว่ามีผู้เดินทางไปซื้อของทะเล ที่ตลาดกุ้ง มีดังนี้


สมุทรปราการ , สระบุรี , กทม. ,ปทุมธานี , นครปฐม , อุตรดิตถ์

เชียงใหม่, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, อยุธยา

นนทบุรี, เพชรบูรณ์, นครราชสีมา , ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี ,ระยอง และสงขลา