ดร.นิว ซัดเดือด ปิยบุตร บิดเบือนใส่ร้าย “ในหลวงร.9” เข้าข่ายทำผิด ม.120!?!

3099

ดร.นิว ซัด ปิยบุตร บรรยายข้อมูล บิดเบือนใส่ร้ายในหลวงร.9 ยุยงปลุกปั่นให้คนทำผิดกฎหมาย เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา ม.120

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุลและภรรยาชาวฝรั่งเศส ได้ทำการบรรยายในหัวข้อ “วิกฤตการณ์รัฐซ่อนเร้นของประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยบิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยระบุข้อความว่า

บทภาพยนตร์นิติสงคราม ภาค 2
เมื่อถนัดแต่ยุยงปลุกปั่นให้คนทำผิดกฎหมาย แล้วก็หันมาโทษกฎหมาย แต่ไม่เคยโทษตัวเองกับผู้กระทำความผิด วุ่นวายกับ ม.112 มากนัก ก็เอา ม.120 ไปกิน…
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559
นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับภรรยาชาวฝรั่งเศส นางเออเชนี เมรีโอ ได้ทำการบรรยายในหัวข้อ “วิกฤตการณ์รัฐซ่อนเร้นของประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
การบรรยายในวันนั้น ทั้งนายปิยบุตรและภรรยาชาวฝรั่งเศสได้บรรยายด้วยเนื้อหาบิดเบือนเป็นปรปักษ์ต่อรัฐ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยอย่างร้ายแรง มีความตั้งใจอย่างชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประมุขแห่งรัฐด้วยการใส่ร้ายป้ายสี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการกุเรื่องตุลาการภิวัฒน์ขึ้นมาแอบอ้างว่าพระองค์สามารถสั่งศาลได้ เพื่อบ่อนทำลายกระบวนการยุติธรรมของชาติ ทั้งนี้นายปิยบุตรเองได้นำคำปฏิญาณตนของผู้พิพากษาแบบไม่ครบมาอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการบิดเบือนของตัวเองอีกด้วย
นอกจากนี้ภรรยาชาวฝรั่งเศสของนายปิยบุตรยังมีพฤติกรรมซึ่งมีเจตนาชัดเจนในการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศไทย ผ่านการโจมตีสถาบันสำคัญๆที่เป็นสถาบันหลักของชาติ รวมถึงการใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เป็นประจำ ด้วยผลงานบทความและข่าวบิดเบือนเป็นจำนวนมากราวกับรับจ้างทำเป็นอาชีพ การคบคิดและกระทำร่วมกันของนายปิยบุตรจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
มาตรา 120 ผู้ใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ ด้วยความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการดำเนินการรบต่อรัฐ หรือในทางอื่นที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
เนื่องจากเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษร้ายแรง ตาม มาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงมีอายุความถึงยี่สิบปี นับแต่วันกระทำความผิด
ช่วยกันนำไปถ่ายทำภาพยนตร์นิติสงครามได้ที่โรงพักใกล้บ้านคุณ
ดร.ศุภณัฐ
11 ธันวาคม พ.ศ. 2563
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ