“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 123 รพ. รับมือโควิดระบาดรอบใหม่

3646

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ ครบ 77 จังหวัด 123 โรงพยาบาล แล้ว

ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โรคCovid-19
โดย 123 โรงพยาบาล ประกอบไปด้วย
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสังกัดเครือข่ายโรงเรียนแพทย์
ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทาน ตามโครงการช่วยหายใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ประกอบด้วย
เครื่องช่วยหายใจ 200 เครื่อง
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ (ICU Monitor) 28 ชุด
เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล 1 เครื่อง
เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ 20 เครื่อง
เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ 5 เครื่อง
เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 5 ชุด
กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 1 ชุด
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 2 เครื่อง
ชุดกันไวรัส PAPR 4 ชุด
เครื่องวัดออกฃิเจนปลายนิ้ว 50 เครื่อง
หน้ากากอนามัย 2,000,000 ชิ้น
Face Shield 50,000 ชิ้น
ชุด PPE 4,000 ชุด
Modular Swab Unit ตรวจเชื้อ 20 ห้อง
รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน 8 คัน
รถตรวจชีวอนามัย 13 คัน