ดร.นิวชูธงคณะปฏิวัติชาติ ต้านกบฏสาธารณรัฐ ท้าออกมาสู้เลิกมุดหัวใต้กระโปรง

1456

จากที่ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ  หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความถึงการตั้งคณะปฏิวัติชาติ

#เราจะร่วมกันต่อต้านกบฏสาธารณรัฐ อย่าแปลกใจว่าทำไมพวกเขาและเครือข่ายทั้งหมด ถึงเอาแต่บิดเบือนให้ร้าย ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่เคยพูดถึงความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์เลยแม้แต่น้อย เสมือนหลุดมาจากคนละโลก

แม้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้วางรากฐานของชาติ และระบอบประชาธิปไตย เพื่อประชาชนมาตั้งแต่ต้น แต่พวกเขากลับเอาแต่บิดเบือนสร้างความเกลียดชังให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความแตกแยกให้กับประชาชน หวังปลุกระดมหลอกใช้มวลชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยความอำมหิต ถึงพวกเขาจะไม่กล้าพูดออกมาตรงๆ แต่พฤติกรรมของพวกเขามันชัดเจนอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่?

เมื่อไหร่ก็ตามที่ขบวนการปฏิวัติสาธารณรัฐที่มุดหัวอยู่ใต้กระโปรงกล้าโผล่หัวออกมาสู้กับแสงอาทิตย์…เราจะร่วมกันต่อต้านกบฏสาธารณรัฐไปด้วยกัน

นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงประกาศตั้ง “คณะปฏิวัติชาติ” ซึ่ง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อรองรับสถานการณ์ไว้แล้วตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

โดยประกาศตั้ง “คณะปฏิวัติชาติ” ให้เป็นของประชาชน มีจุดประสงค์ในการสร้างประชาธิปไตยโดยสันติวิธี ตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริง ถือประโยชน์ของชาติและประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ตั้ง และอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการปกครองที่ถูกต้อง

หากพวกเขาจะปฏิวัติสร้างความแตกแยกล้มล้างรูปแบบของรัฐด้วยความรุนแรง… เราจะปฏิวัติสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยสันติวิธี

เหนืออื่นใด เราถือประชาธิปไตยตามแนวทางของพระมหากษัตริย์ที่จะทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงโดยสันติวิธี และจะทำให้ประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจบที่รุ่นเราด้วยความจริง

หากเราถือหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องอย่างผู้ที่เจริญแล้ว เห็นคุณค่าในความเป็นสถาบันประชาธิปไตยอยู่เคียงข้างกับประชาชนของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชาติไทยเป็นใหญ่ และต้องการนำพาสังคมออกจากความขัดแย้งบ้าๆบอๆที่คนกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้น แล้วช่วยกันเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าโดยสันติวิธี

เราทุกคนคือ “คณะปฏิวัติชาติ“และเราจะต่อต้านกบฏสาธารณรัฐไปด้วยกัน

______________________

คำประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ

https://www.facebook.com/suphanat.aphinyan/posts/3589399137789365

ที่มาเฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan