หนุ่มเล่าประสบการณ์ ได้รับธนบัตรประทับตรา 3 นิ้ว ไม่สามารถซื้อของ หรือชำระหนี้ตามกฎหมายได้

14719

เดือดร้อนกันเป็นแถว!! หนุ่มเล่าประสบการณ์ ได้รับธนบัตรประทับตรา 3 นิ้ว ส่งผลให้ไม่สามารถซื้อของ หรือชำระหนี้ตามกฎหมายได้!!

ในขณะนี้ได้มีการส่งต่อ เรื่องของกลุ่มผู้สนับสนุนการชุมนุม ได้ทำการประทับตราสัญลักษณ์ของกลุ่มคณะราษฎร โดยเป็นรูปชูสามนิ้ว พร้อมกับเขียนคำว่า “กูไม่เอา รัฐประหาร” ได้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองเชียงใหม่ และสร้างปัญหาอย่างมากในชุมชนขณะนี้

ล่าสุดได้มีผู้หวังดี แชร์ภาพแบงก์ที่มีการประทับตราสัญลักษณ์ 3 นิ้ว พร้อมกับข้อความสุดสะเทอนใจ ถึงการที่เงินเหล่านี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ถึงเชียงใหม่แล้ว แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ เมื่อวานนี้ ผมแวะซื้อทุเรียน แล้วแม่ค้าทอนเงินที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ให้ ผมบอกไม่รับ และขอเปลี่ยนใบใหม่ แม่ค้าถึงกับปล่อยโฮ บอกว่าเมื่อเช้า ให้ลูกไปซื้อของเซเว่น พนักงานเซเว่นบอกไม่รับเหมือนกัน

ผมเองไม่รู้จะแนะนำอย่างไร เพราะแม่ค้าไม่รู้ว่าเงินที่มีรูปแบบนี้ เป็นธนบัตรที่ไม่สามารถใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย ก่อนรับเงิน ดูให้ดีก่อนนะครับถ้ามีสัญลักษณ์นี้ ห้ามรับเด็ดขาด ผมกลัวจะตกไปอยู่ในมือของคนหาเช้ากินค่ำ จะเดือดร้อนกันนะครับ”

ทั้งนี้ได้มีรายงานว่า เรื่องดังกล่าว เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อระยะเวลาประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นจำนวนมาก