อัษฎางค์ หวด พระมหาไพรวัลย์ ตรรกะผิดเพี้ยน สนับสนุนพระร่วมม็อบ

4516

อัษฎางค์ หวด พระมหาไพรวัลย์ ตรรกะผิดเพี้ยน สนับสนุนพระร่วมม็อบ หลังออกรายการดังร่วมดีเบตกับ นายศรีสุวรรณ

จากกรณีที่มีพระภิกษุ-สามเณร ออกมาร่วมชุมนุมสาธารณะหรือประท้วงทางการเมืองหลายครั้ง ซึ่งมีสื่อมวลชนและประชาชนได้ถ่ายรูป นำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์ ส่งผลทำให้เป็นที่ครหา ข้อตำหนิติเตียนของพุทธมามกะเป็นอย่างมาก ต่อมาทางด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องมหาเถระ-สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งจับสึกเหล่าอลัชชี ร่วมม็อบการเมือง นอกจากนี้ ทางพระมหาไพรวัลย์ ยังได้มีการท้าให้นายศรีสุวรรณ รวมดีเบตในรายการหนึ่ง เกี่ยวกับปม พระ-เณร ร่วมม็อบ

ล่าสุดทางด้าน นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการประวัติศาสตร์ ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า

ผู้ที่ไม่รู้จักหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง เป็นผู้ที่ใช้ไม่ได้
เป็นพระสงฆ์ ต้องรู้ว่าตัวว่า บวชเข้ามาด้วยจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ
1 ศึกษาและปฏิบัติตนเพื่อละกิเลสให้พ้นทุกข์
2 เผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่ใช่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการร่วมขบวนประท้วงของฆราวาส
แค่เรื่องพื้นฐานแค่นี้ยังไม่เข้าใจ จึงสร้างปัญหาให้กับพระศาสนาและสังคม ไม่ใช่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมแต่อย่างใด ที่สำคัญ พระสงฆ์ไม่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญญาสังคม
ไม่ต้องแปลกใจว่าลูกศิษย์ทำไมผิดเพี้ยน เพราะมันผิดเพี้ยนมาตั้งแต่อาจารย์แล้ว
จับสึกเสียให้หมดแผ่นดิน