บัวขาวชูพระบรมสาทิสลักษณ์ น้อมเกล้าจงรักภักดี แฟนๆร่วมชื่นชมแบบอย่างเยาวชน

2051

จากที่เนื่องด้วยวันที่ 28 ก.ค.63  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563  ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันทั่วประเทศ

ขณะที่เฟซบุ๊ก Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กรายงานความเคลื่อนไหว และกิจกรรมของนักมวยไทยชื่อดังอย่าง บัวขาว ก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วยเช่นกัน และต่อมาก็มีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบัวขาว ทั้งมีการยกย่องให้เป็นตัวอย่างต่อเด็กเยาวชนด้วย

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการรัชกาลที่ 10

จึงถือเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคล ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระราชปณิธานด้านการเกษตร เพื่อการสร้างให้สังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำรงชีวิต

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

…………………..

ในวาระมหามงคล 28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ และ พนักงานบริษัทบัญชาเมฆ จำกัด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญประชาชนชาวไทยตลอดกาลนาน เทอญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ …

ต่อมาเมื่อภาพและข้อความที่โพสต์ได้เผยแพร่ออกมาทำให้มีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น และกดถูกใจเป็นจำนวนมาก ทั้งชื่นชมบัวขาว ที่เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก เยาวชน อาทิ

จุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับสถาบันถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสถาบันโดยการชักจูงของคนบางกลุ่ม

อย่าให้เพจพี่บัวต้องมาเอี่ยวเลยครับ มันเข้าสายเลือดเลยหรือครับท่าน หลายเม้นเลย

พี่บัวขาวเป็นบุคคลตัวอย่างครับ​ อยู่เป็นด้วย

สุดยอดเลยคับพี่บัวขาว

จริงผมก็ชอบพี่บัวอยู่แล้ว และชอบมวยไทยด้วย เห็นแบบนี้ยิ่งรักเข้าไปใหญ่ครับ55

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน​ คนไทยต้องเทิดทูนและปกป้อง​ชาติ​ ศาสน์​ กษัตริย์​

สุดยอดครับบัวขาวรักสุดๆ

ชื่นชมคุณบัวขาวที่เป็นแบบอย่างที่ดี ติดดินและนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต

ที่มา : เฟซบุ๊ก Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)