รมว.อุดมศึกษาฯคุยปธ.นิสิตนศ.-ผู้นำเยาวชน 89 มหาลัยทั่วปท. แตกต่างบนฐานความดีงาม

2426

จากที่เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63 ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรมว.อว.ได้ออกปฏิบัติภารกิจเพื่อเยาวชนพบผู้นำนักศึกษา

ทั้งนี้พร้อมดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.อว. และนายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรมว.อว. ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย ในบทบาท “ผู้นำเยาวชนยุคใหม่..สู่..คนไทยมีดี” ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีผู้นำนักศึกษา และผู้นำเยาวชน 168 คน จาก 89 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม

ขณะที่ ดร.เอนก ได้ทักทาย ผู้นำนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง พร้อมกล่าว ตนยินดีที่ได้มาพบปะผู้นำนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การมารวมตัวกันของนักศึกษาในวันนี้ถือเป็นโอกาสทองของชีวิตนักศึกษา ที่ได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

“กิจกรรมนี้ ก็เป็นการสร้างเครือข่ายหนึ่งที่จะมีประโยชน์ กับชีวิตนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสร้างทุนทางสังคม เสริมจากทุนชีวิต ที่แต่ละคนมี ที่สำคัญขอให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง มองโลกในทางบวก ไม่ใช่เห็นแต่แง่ลบ

ผู้นำนักศึกษาที่มาจาก แต่ละมหาวิทยาลัย ย่อมมีความแตกต่าง มีความหลากหลาย ในการศึกษา วิทยาการ ความถนัดย่อมมีแตกต่างกันออกไป แต่ทุกความแตกต่างหากตั้งอยู่บนพื้นฐานความดีงาม ความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์พัฒนาสังคมย่อมเกิดเป็นพลังการพัฒนาที่ชาติต้องการ

โดยมุ่งเน้นที่จะสร้าง บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญคือ ต้องเป็นมันสมอง เป็นที่ต้องการของประเทศชาติและสังคมซึ่งกิจกรรมนี้ จะสร้างประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้นำนักศึกษาทุกคน ในการที่จะนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่ละวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ที่มา : เฟซบุ๊ก เชียร์ลุง