นศ.ธรรมศาสตร์ยื่นกมธ.แรงงานอ้างนร.-นศ.ร่วมม็อบถูกปฏิเสธไม่รับฝึกงาน

29504

จากที่วันนี้(4พ.ย.63) นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก นายรชต เอี่ยมตระบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะนั้น

ทั้งนี้ได้ร้องเรียนเรื่องการคุ้มครองสิทธินักศึกษาฝึกงานไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติจากทัศนคติทางการเมืองในการอนุมัติให้ไปฝึกงานโดยขอให้ กมธ.การแรงงานมีจดหมายถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงกระทรวงแรงงาน ได้เร่งผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองและมีหลักประกันให้กับนักศึกษาฝึกงานโดยเร็วที่สุด รวมทั้งขอให้ กมธ.การแรงงานฯ เข้มงวดกับการตรวจสอบดูแลเรื่องการเลือกปฏิบัติจากทัศนคติทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

โดย นายรชต กล่าวถึงที่มาของยื่นข้อเรียกร้องครั้งนี้ว่า เนื่องจาก นักเรียน นิสิต นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มมวลชนหลักในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย และให้รัฐบาลปฏิรูปประเด็นทางการเมืองในช่วงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากคุกคามของเจ้าหน้าที่รัฐในมหาวิทยาลัยที่กดดันมิให้แสดงทัศนคติทางการเมืองด้วยวิธีการต่างๆ และถูกเลือกปฏิบัติด้วยเงื่อนไขความเห็นต่างทางการเมือง

“รวมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีกระแสข้อความแชทไลน์ของคณบดีสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีลักษณะข้อความให้สามารถตีความและเข้าใจผิดได้ว่า จะเกิดการเลือกปฏิบัติไม่พิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงานด้วยเงื่อนไขความเห็นต่างทางการเมือง ได้ส่งผลให้นักศึกษาหลายคนเกิดความกังวลใจต่อการถูกเลือกปฏิบัติทั้งจากทางมหาวิทยาลัย และองค์กรหรือหน่วยงานที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปฝึกภาคปฏิบัติ เพราะเกรงว่าจะมิได้รับการคุ้มครองสิทธิ หรือเกิดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเงื่อนไขความเห็นต่างทางการเมือง”

ขณะที่ ประธาน กมธ.การแรงงานฯ กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการดำเนินการภายหลัง กมธ. ได้รับเรื่องให้มีกฎหมายคุ้มครองนักศึกษาฝึกงาน ว่า กมธ. ได้ตั้งคณะอนุ กมธ.ด้านกฎหมาย ในการผลักดันให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างนักศึกษาฝึกงานแล้วเพื่อให้มีการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรม ส่วนกรณีความคิดเห็นต่างทางการเมืองของนักศึกษานั้น กมธ. จะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กมธ. ในวันนี้ (4 พ.ย. 63) เพื่อหาข้อสรุป ก่อนเสนอไปยังรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม

อย่างไรก็ตามสำหรับ ซัน รชต เอี่ยมตระบุตร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 กลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เคยถูกเปิดตัวผู้ปราศรัยครั้งใหญ่! ชาติ เสรีภาพ ประชาชน : เราจะชูสามนิ้วในสถานศึกษาได้หรือไม่วันอังคาร ที่ 27 ต.ค 63 ที่ผ่านมา

ที่มา : ภาพยื่นหนังสือเว็บไซต์ http://www.tpchannel.org/