ดร.นิว เสนอทางออกประเทศ ถ้าม็อบราษฎร ไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง ต้องกล้าปฏิรูปนักการเมือง

1734

ดร.นิว เสนอทางออกประเทศ ซัด ม็อบราษฎร ถ้าไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง ต้องกล้าปฏิรูปนักการเมือง ลั่น ประชาธิปไตยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

สถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ กำลังเป็นที่น่าจับตามอง เพราะต่างคิดว่านี่คือ สถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศแล้ว ล่าสุด จึงมีการนำเสนอแนวคิด ให้จัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่จะเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี

ล่าสุดทางด้าน ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดโพสต์ข้อความถึงกรณีทางออกของประเทศนั่นก็คือ การลงประชามติของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยระบุข้อความว่า

#ประชาธิปไตยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
ทางออกของประเทศที่ผมเสนอมาโดยตลอด คือ การลงประชามติของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

อันจะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยสันติวิธี และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย เพราะการครอบงำของลัทธิรัฐธรรมนูญ ที่หลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดว่า รัฐธรรมนูญเป็นตัวประชาธิปไตย ทั้งที่จริงแล้ว รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีทั้งในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและเผด็จการ

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเต็มไปด้วย นักสร้างรัฐธรรมนูญ นักแก้รัฐธรรมนูญ และนักฉีกรัฐธรรมนูญ แต่ขาดแคลนนักสร้างประชาธิปไตย แล้วแบบมันจะมีประโยชน์อะไร? หากเรามีรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เคยมีประชาธิปไตย ซึ่งยืนยันอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เพียงในกระดาษ

การลงประชามติเท่านั้นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งประเทศ แสดงเจตจำนงค์ที่มีร่วมกัน และต้องเป็นการลงประชามติ ที่ตัวเลือกในการลงประชามติเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ มีการเสนอขึ้นมาจากประชาชนอย่างกว้างขวาง แล้วคัดเลือกแนวทางซึ่งเป็นที่นิยมและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ตัดสิน

ม็อบราษฎรบอกว่าสู้เพื่อประชาธิปไตย แต่วิธีคิดและการกระทำของแกนนำม็อบกลับเป็นการใช้กฎหมู่ ซึ่งห่างไกลจากสาระที่แท้จริงของประชาธิปไตย ทุกอย่างล้วนแต่เป็นประโยชน์ของคนส่วนน้อยที่อยู่เบื้องหลังม็อบราษฎรแทบทั้งสิ้น ไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนตามที่ม็อบราษฎรแอบอ้าง

ถ้าม็อบราษฎรเป็นม็อบบริสุทธิ์ ไม่มีผู้อยู่เบื้องหลัง ม็อบราษฎรต้องกล้าเสนอการปฏิรูปนักการเมือง เพราะนักการเมืองคือผู้นำงบประมาณแผ่นดินจากภาษีของประชาชนเกือบทั้งหมดไปใช้

ถ้าม็อบราษฎรยึดถือยึดถือแนวทางประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี ม็อบราษฎรก็ควรเห็นด้วยกับการลงประชามติของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

ถ้าม็อบราษฎรเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ตามที่แอบอ้างกันจริงๆ จะกลัวการลงประชามติทำไม?

ในส่วนของฝ่ายรัฐบาล หากรัฐบาลจะเปิดให้มีการลงประชามติในกรอบแคบๆ เช่น แก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญ แก้หรือไม่แก้มาตราต่างๆ ประเด็นของ ส.ว. เป็นต้น ผมขอเรียนตามตรงว่าผมไม่เห็นด้วย เพราะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างคับแคบ ในขณะเดียวกันถ้าประชาชนเห็นว่าข้อเสนอเหล่านี้สามารถหาทางออกให้กับประเทศได้จริง ก็คงมีประชาชนจำนวนหนึ่งเสนอขึ้นมาเอง แล้วก็คงเข้ามารวมอยู่ในข้อเสนอของ “การลงประชามติของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” โดยอัตโนมัติ

ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือ…
1.เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอทางออกของประเทศ
2.หาวิธีการคัดเลือกข้อเสนอเหล่านั้นมาเป็นตัวเลือกในการลงประชามติ
3.เปิดการลงประชามติของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

ดร.ศุภณัฐ
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ