ท่านใหม่ยกย่องในหลวงร.10 แม้พวกจาบจ้วงสถาบันฯว่าร้าย ท่านก็ก้มหน้าก้มตาทำงานปิดทองหลังพระ ตามที่พ่อเคยสอนไว้ต่อไป

3035

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ลูกรักพ่อ คอยช่วยงานพ่อมาตลอด แต่ไม่เคยทำตัวให้เด่นกว่าพ่อ ครั้นพ่อไม่อยู่แล้วก็ยังคงสานต่องานของพ่อต่อไป แต่ทำงานมากมายอย่างเงียบ ๆ อยู่เบื้องหลังเหมือนเดิม ไม่พูด ไม่ป่าวประกาศ ไม่อวดตัว เพราะไม่ต้องการให้ตัวเองมีบารมีสูงเหมือนพ่อ แม้ขณะนี้จะไม่มีพ่อแล้วก็ตาม

ขอเพียงแค่พ่อยังคงอยู่ในความทรงจำที่ดีและเป็นที่เคารพนับถือของ เหล่าพสกนิกรของพ่อก็พอแล้ว ใครจะให้ร้ายด่าทอตัวเองอย่างไรก็ไม่สนใจ ก้มหน้าก้มตาทำงานปิดทองหลังพระตามที่พ่อเคยสอนไว้ต่อไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นที่พึ่งให้กับอาณาราษฎร ตามที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโอง แก่ประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ พระพุทธเจ้าข้า