เปิดคำแถลงพรรคไทยภักดีเลือดใหม่ RESET ประเทศไทย สถาปนาระบอบราชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ

2779

๙๑ปีที่วงจรการเมืองไทย ตกอยู่ภายใต้มรดกบาปของคณะราษฎร ที่แอบอ้างชื่อ ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แทนที่จะเป็น ระบอบราชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นชื่อเรียก ระบอบการปกครองของประเทศไทยที่ถูกต้อง

และทั่วโลก ต่างพากันใช้ชื่อนี้อย่างเป็นสากล นั่นมิต้องพูดถึง ระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก ตามการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยของ EIU (Economist Intelligent Unit)

 

ด้วยมรดกบาป ของคณะราษฎร เจตนาอ้างประชาธิปไตย เพื่อกดข่ม สถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งหวังตัดขาด สถาบันพระมหากษัตริย์ ออกจากโครงสร้าง การปกครองไทย โดยทำเสมือน ยกพระมหากษัตริย์ ให้อยู่เหนือการเมือง

จากนั้นจึงสร้าง ระบอบประชาธิปไตยปลอมๆ อ้างรัฐธรรมนูญ อ้างการเลือกตั้ง เพื่อหลอกใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เข้าสู่อำนาจ เกิดเป็นการเมือง ระบบเผด็จการทหาร การเมืองระบบเผด็จการนายทุน

จนมาถึงล่าสุด การเคลื่อนไหวของ พรรคการเมือง หุ่นเชิดตะวันตก ที่มุ่งหวังล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาปนาระบบสหพันธรัฐ หรือกระทั่ง ระบอบสาธารณรัฐ ขึ้นแทนที่ ระบอบราชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ

ดังจะเห็นจาก กรณีล่าสุดที่พรรคเพื่อไทย ที่อ้างว่า ไม่แก้ ม.๑๑๒ ดังเช่นพรรคก้าวไกล แต่ยังเสนอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดย ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งผลที่ตามมาจะเลวร้ายกว่า การแก้กฎหมาย ม.๑๑๒ เพราะ

๑.การเลือกตั้ง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นการเลือกตั้งอัปยศ มีการใช้อิทธิพลด้วยวิธีการฉ้อฉลทางดิจิตอล ให้ประชาชนเข้าใจผิด เพื่อไปลงคะแนนให้มากที่สุด และ

๒.คณะก้าวหน้า ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ลิดรอนพระราชอำนาจ และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างถึงที่สุด ไว้เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นวิธีการฉ้อฉลทางดิจิตอล จะนำไปสู่การเลือกคน ของฝ่ายล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์ เข้ามาเป็น ส.ส.ร. และจะนำไปสู่ การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อสถาปนาระบบสหพันธรัฐ หรือระบบสาธารณรัฐในที่สุด

๙๑ปีแห่งวังวนอันเลวร้าย ภายใต้มรดกบาปคณะราษฎรที่ได้ทิ้งไว้ มาถึงจุดวิกฤตบนเส้นทางประวัติศาสตร์  ของการเมืองประเทศไทย ว่าจะเป็นประเทศที่ปกติสุข ภายใต้ร่มพระบารมี ขององค์พระมหากษัตริย์ หรือจะเป็นประเทศที่ ไร้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้การกำกับบงการ ของมหาอำนาจตะวันตก

ถึงเวลาที่พรรคไทยภักดี จะต้องลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้ง ถึงเวลาที่พรรคไทยภักดีสายเลือดใหม่ มิอาจนิ่งดูดาย กับความเจ็บปวด ที่นักการเมือง นายทุนการเมือง พรรคหุ่นเชิด องค์กรรับเงินต่างชาติ ได้ร่วมมือกันทำร้าย และทำลาย สถาบันหลักของชาติ ภายใต้คำลวง สืบสานภารกิจคณะราษฎร

ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องร่วมกัน ล้างมรดกบาปคณะราษฎร ถึงเวลา RESET การเมืองไทย สถาปนาระบอบการเมือง  อันมีพระมหากษัตริย์ ประชาชน และฝ่ายการเมือง เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้เป็นแผ่นดินเสรี ที่ผาสุก ร่มเย็น ตลอดไป นั่นคือ  ราชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ

อันถือว่าเป็นระบอบ ประชาธิปไตยสากล ของประเทศ ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่เป็นมา เป็นอยู่ และให้เป็นตลอดไป และให้อยู่เหนือระบอบประชาธิปไตย อันมีจักรวรรดิอเมริกาเป็นผู้บงการ

พรรคไทยภักดี