ทูตจีน-รัสเซีย-ปากีสถาน!?!ร่วมหารือผู้นำตาลิบันและอดีตผู้นำอัฟกาฯ เพื่อการสมานฉันท์แห่งชาติ

1048

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2564 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจีนรายงานถึง จ้าว ลี่เจียน(Zhao lijian) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้กล่าวในการแถลงข่าวประจำวันว่า  นายเย่ว เสี่ยวหยง(Yue Xiaoyong) ทูตพิเศษด้านกิจการอัฟกันของจีน พร้อมด้วยคณะทูตจากรัสเซียและปากีสถาน ได้แก่นายซาเมียร์ คาบูโลฟ( Zamir Kabulov) ผู้แทนพิเศษกิจการด้านกิจการอัฟกานิสถานของประธานาธิบดีรัสเซีย และนายโมฮัมหมัด ซาดิก ข่าน(Mohammad Sadiq Khan ) ผู้แทนพิเศษด้านกิจการอัฟกานิสถานของ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน  เยือนกรุงคาบูลตั้งแต่วันอังคารที่21 ถึงวันพุธที่ 22 ก.ย.2564  เพื่อร่วมจัดการเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลชั่วคราว

 

และคณะทูตได้พบกับมุลเลาะห์ มูฮัมหมัด ฮัสซัน อาคุนนายกรัฐมนตรีรักษาการของรัฐบาลชั่วคราวอัฟกานิสถาน  และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดของสถานการณ์ในอัฟกานิสถาน โดยจ้าวกล่าวว่า  เนื้อหาการประชุม เป็นการหารือเรื่องความครอบคลุมทุกด้านของอาฟกานิสถาน  ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ มนุษยธรรม และความสัมพันธ์ของอัฟกานิสถานกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

จ้าว กล่าวว่า ทั้งสามประเทศเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่อัฟกานิสถานต่อไป โดยเน้นว่าสหรัฐฯ และพันธมิตรควรแบกรับความรับผิดชอบหลักสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของอัฟกานิสถาน และควรให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและมนุษยธรรมที่จำเป็นมากแก่ประเทศ 

ทั้งสามประเทศและกลุ่มตอลิบานตกลงที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในอัฟกานิสถานและเสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างการเยือน ทูตยังได้พบกับอดีตประธานาธิบดีฮามิด คาร์ไซ (Hamid Karzai)และอับดุลลาห์ อับดุลลาห์(Abdullah Abdullah)หัวหน้าสภาสมานฉันท์แห่งชาติอัฟกานิสถาน  จ้าวกล่าวเสริมว่าพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในอัฟกานิสถาน 

คณะผู้แทนพิเศษยังร่วมกันแสดงจุดยืน จะสนับสนุนอัฟกานิสถานต่อสู้กับการก่อการร้ายและปัญหายาเสพติด ขณะที่ฝ่ายอัฟกานิสถานเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง 3 ประเทศ ที่แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในอัฟกานิสถาน 

 

การอภิปรายระหว่างกลุ่มตาลิบันและทูตทั้งสาม  จากสามประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลชั่วคราวของตาลิบัน  นับตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวอัฟกานิสถาน ด้านเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างกรุงคาบูลกับประเทศเพื่อนบ้าน 

นอกจากนี้เหล่าคณะทูตจาก 3 ประเทศยังได้พบกับอามีร์ ข่าน มุตตากี รักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศ และเฮดายาตุลเลาะห์ บาดรี รักษาการรัฐมนตรีคลัง

ผู้นำตาลีบันให้คำมั่นที่จะปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขณะที่ทูตจีนฯได้ย้ำนโยบายของจีนที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของอัฟกานิสถาน

เย่วกล่าวว่า อัฟกานิสถานควรบรรลุข้อตกลงทางการเมืองที่เปิดกว้างและครอบคลุม ใช้นโยบายภายในประเทศและต่างประเทศในระดับปานกลางและรอบคอบ ที่สำคัญต้องตัดสัมพันธ์กับองค์กรก่อการร้ายต่างๆอย่างสิ้นเชิง และเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านได้ 

ทั้งนี้เหล่าผู้นำตาลิบันเน้นย้ำว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัฟกานิสถานกับจีน รัสเซีย และปากีสถาน ตาลิบันกล่าวว่าทั้งสามประเทศมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในอัฟกานิสถานอย่างแท้จริง