ไทยทั้งชาติ รับไม่ได้!! กลุ่มม็อบ ยืนชู 3 นิ้ว ใส่รถยนต์พระที่นั่ง ขณะขบวนเสด็จฯ ขับผ่าน

33440

ในวันที่ 14 ต.ค.63 เวลาประมาณ 17.30 ในขณะที่รถยนต์พระที่นั่ง ขบวนเสด็จขับผ่าน ได้มีกลุ่มม็อบคณะราษฎร 2563 ยกสามนิ้วใส่รถยนต์พระที่นั่ง

ซึ่งเป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศถึงกับรับเรื่องนี้ไม่ได้อย่างรุนแรง ซึ่งเป็นภาพการคุกคามจาบจ้วงสถาบันชาติ อย่างรุนแรง

โดยมีเจ้าหน้าที่พยายามป้องกันอย่างเต็มที่ตลอดระยะทาง