เปิดเบื้องหลังประติมากรรม พระบรมรูปร. 9 “อ.สันติ” เผย ในหลวงร.10 ทรงรับสั่งชม “ปั้นพ่อยิ้มได้ด้วย เก่งมาก”

1220

หลังจากเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากพระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อไปประกอบพิธีประดิษฐาน และสมโภช ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระบรมรูป ร.9 มีความงดงาม สร้างความปลื้มปิติให้กับประชาชนชาวไทยทั่วหน้า

และล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊ก กว่าจะเป็น”ไทย”ในวันนี้ ได้โพสต์ข้อความ เรื่อง เบื้องหลังประติมากรรม พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 มีเนื้อหาดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ประดิษฐานบนปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เคียงข้างพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 8

โดยเมื่อวันจักรี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ที่ปราสาทพระเทพบิดรแห่งนี้ ซึ่งเป็นประจำทุกปีในวันที่ 6 เมษายน ตรงกับวันจักรี และวันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล หรือวันสำคัญต่างๆ ปราสาทพระเทพบิดรจะเปิดให้พสกนิกรเข้าถวายบังคมพระบรมรูปล้นเกล้าฯ ทุกรัชกาล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบชั่วนิรันดร์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 อ.สันติ ( อ.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากรเอก ) ได้รับการติดต่อให้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานไว้ในปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งเขารู้สึกปลื้มปิติมาก

ตอนที่ผมเข้าเฝ้าฯในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์รับสั่งว่า “ปั้นพ่อยิ้มได้ด้วย พ่อไม่ค่อยยิ้ม เก่งมาก ปั้นได้อย่างไร เราไปเก็บของพ่อที่พระราชวังไกลกังวล พ่อเคยบอกว่า ถ้าอยากได้อะไร ไม่ต้องไปขอใครหรอกลูก ให้มาขอพ่อ แล้วจะให้ไปขอพ่อที่ไหน พ่อจากไปแล้ว”

อ.สันติ เล่าต่อว่า ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตรัสว่า อาจารย์ไม่เคยเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำไมปั้นได้ถึงขนาดนี้ ดูมีจิตวิญญาณ มีชีวิต เก่งมาก ๆ เลย

ผมเคยเรียนในโรงเรียนรัฐบาล คุณพ่อเป็นครู คุณแม่เป็นช่างเย็บผ้า เวลาอยู่หน้าเสาธง ผมจะพูดตลอดว่า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผมฝึกวาดรูปรัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ ป.1 วาดโดยไม่ต้องดูเลย พอมา ป.5 ก็ปั้นเหรียญบาทส่งครูในวิชาศิลปะ

ผมเคยฝันถึงพระองค์ท่านสองครั้ง ในความฝันก็เป็นที่เดิมทั้งสองครั้ง ผมฝันว่า สักวันหนึ่ง ถ้าเราเก่งเราจะได้ปั้นพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ตอนพระองค์สวรรคต ภรรยาชาวอเมริกันก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมจะต้องมาเมืองไทย ผมมองไปบนท้องฟ้า แล้วพูดว่า ขอพระองค์ใช้งานผมให้มาปั้นพระบรมรูปพระองค์ท่าน”

เป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้กราบถวายบังคมพพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ประดิษฐานเคียงข้างพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1-รัชกาลที่ 8 ในปราสาทพระเทพบิดร

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงสอนว่า การทำดีทำยาก แต่ก็ต้องทำ มิฉะนั้นความชั่วจะพอกพูน ตอนนั้นผมอายุ 41 ช่วงเวลานั้นในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระประชวร บ้านเมืองกำลังมีปัญหา ผมปั้นรูปพ่อยิ้ม พสกนิกรอย่างผมขอทำงานถวายพระองค์ท่าน

“ผมเริ่มปั้นขึ้นรูปด้วยดินวันที่ 5 ธันวาคม 2560 จนพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 เสร็จกลางเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 2 ปีที่ผมหยุดงานทุกอย่างเพื่อทำรูปปั้นพ่อ ใช้วิชาความรู้บวกกับประสบการณ์ทำงานทำให้ดีที่สุด โดยมีเพื่อน รุ่นน้อง และลูกศิษย์ร่วมด้วยช่วยกัน ทุกคนมาด้วยใจ ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพ่อของทุกคน และพ่อสอนว่าสามัคคีคือพลัง ผมนำทุกคำสอนพ่อมาปั้นพระองค์ท่าน ตลอดจนใช้ในการดำเนินชีวิต สำหรับเสียงชื่นชม เมื่อผลงานปรากฏออกมาไม่ได้หลงตัวเอง รู้สึกขอบคุณและมีความสุขเมื่อคนเห็นรูปปั้นแล้วนึกถึงพระองค์ท่าน ถือเป็นเกียรติประวัติของครอบครัว ครูบาอาจารย์ และสถานศึกษา”