อานนท์ เปิดตัวกลุ่มใหม่ ในชื่อ กลุ่มคณะราษฎร พร้อมจี้รัฐฯ ทำตาม 3 ข้อเรียกร้อง

เหิมเกริมไม่หยุด!! อานนท์ เปิดตัวกลุ่มใหม่ ใช้ชื่อ &#82 … อ่านเพิ่มเติม อานนท์ เปิดตัวกลุ่มใหม่ ในชื่อ กลุ่มคณะราษฎร พร้อมจี้รัฐฯ ทำตาม 3 ข้อเรียกร้อง