อานนท์ เปิดตัวกลุ่มใหม่ ในชื่อ กลุ่มคณะราษฎร พร้อมจี้รัฐฯ ทำตาม 3 ข้อเรียกร้อง

8096

เหิมเกริมไม่หยุด!! อานนท์ เปิดตัวกลุ่มใหม่ ใช้ชื่อ “กลุ่มคณะราษฎร” พร้อมจี้รัฐฯ ทำตาม 3 ข้อเรียกร้อง!?!

ในวันที่ 8 ต.ค.63 บริเวณ สนามหลวง ทางกลุ่มผู้ชุมนุม ได้ร่วมแถลงการณ์จุดยืน ในการชุมนุม วันที่ 14 ต.ค.63 โดยได้ประกาศชื่อกลุ่มใหม่ว่า “กลุ่มคณะราษฎร” โดยได้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดที่จะให้รัฐบาลเข้ามาเจรจา 3 ข้อ คือ

1. นายกฯ ต้องลาออก
2. ร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

โดยทางด้านของ นายอานนท์ นำภา หนึ่งในแกนนำกลุ่มคณะราษฎร ได้เปิดเผยว่า การชุมนุมในครั้งนี้ จะยืดเยื้อน้อยที่สุด คือ 1 คืน มากที่สุดเป็นเดือน

โดยได้มีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว รวมถึงเปิดให้รัฐบาลได้เจรจา โดยจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้ ใน 3 ข้อที่เสนอไว้ อีกทั้งยังได้เปิดเผยถึง น้ำหนักการปราศรัย ว่ามีเพดานเท่าวันที่ 19 ก.ย.

ทั้งนี้ทางด้านของ นายอานนท์ ได้จี้ไปที่ข้อ 3 ของข้อเรียกร้องทั้งหมด ว่าต้องการให้เกิดการเจรจาขึ้นก่อนข้ออื่นๆที่ได้เสนอไป