สามนิ้วถอย! ไม่ยื่นรายชื่อเข้าสภาฯยกเลิก 112 เปลี่ยนนัดชุมนุม-ตระเวนปั่นหัวแทน?

1252

จากที่เฟซบุ๊ก แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม – United Front of Thammasat and Demonstration ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมแบนเนอร์ถึงการนัดชุมนุม โดยครย. แถลงเดินหน้ายกเลิก 112-นัดหมาย 12 ธ.ค. ชุมนุมที่ราษฎรประสงค์ นั้น

ทั้งนี้เฟซบุ๊ก  แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ระบุเนื้อหาบางช่วงที่น่าสนใจว่า  7 ธันวาคม 2564 คณะราษฎรยกเลิก 112 ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ประกาศเดินหน้ารณรงค์เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พร้อมนัดหมายประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ราษฎรประสงค์ (ราชประสงค์)

ในแถลงการณ์ของกลุ่มคณะกรรมการยกเลิกมาตรา 112 หรือ  ครย. ระบุว่า เป็นเวลานานกว่า 1 เดือนแล้ว ตั้งแต่คณะราษฏรยกเลิก 112 (ครย.112) เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์ฯ ซึ่งนับถึงวันนี้มีประชาชนร่วมกันลงชื่อทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ มากกว่า 237,000 คน ทาง ครย.112 จึงขอแถลงถึงความคืบหน้า และจังหวะก้าวต่อไป ดังนี้

1.ตามกฎหมายปัจจุบัน การเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องใช้รายชื่อประชาชน 10,000 คน ซึ่งบัดนี้จำนวนรายชื่อมากกว่าที่กฎหมายกำหนดมาหลายเท่าแล้ว ข้อเสนอให้ “ยกเลิก112” จึงพร้อมที่จะนำเข้าสู่สภาได้ทันที อย่างไรก็ดี จนถึงวันนี้ยังมีพรรคการเมืองที่ตอบรับข้อเสนอของประชาชนไม่มาก และยังมีเสียงส.ส.พร้อมสนับสนุนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร

“โดยยังไม่มีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. เลย จึงไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบนำเสนอต่อสภาในทันที แต่มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอื่นไปพร้อมๆ กันเพื่อเปลี่ยนจำนวนเสียงในสภา และเปลี่ยนทั้ง ส.ส. ที่มีอยู่และที่จะเข้าสู่สภาในอนาคตให้เห็นความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนของปัญหามาตรา 112 ให้ได้ก่อน”

2.ครย. 112 ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 19/2564 ที่กล่าวหาว่า ข้อเสนอ “ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นการ “ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และยืนยันว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112

รวมทั้งกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน สามารถแก้ไขและยกเลิกได้โดยเป็นอำนาจของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอต่อส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งให้พิจารณา ไม่ใช่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะบอกว่า กฎหมายใดแก้ไขหรือยกเลิกได้หรือไม่ได้ คำวินิจฉัยที่เลื่อนลอย ไม่มีที่มาของข้อเท็จจริง อ้างประวัติศาสตร์ผิดเพี้ยน และขาดเหตุผลที่เข้าใจได้ ไม่มีผลต่อการเดินหน้ารณรงค์ไปสู่การยกเลิกมาตรา 112

3.ครย.112 เดินหน้ารณรงค์ สร้างความรู้ถึงปัญหามาตรา112 และรวบรวมรายชื่อของประชาชนต่อไปให้ได้มากที่สุด กิจกรรมต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่สี่แยกราชประสงค์ จะเป็นการอัพเดทสถานการณ์ปัญหาการใช้มาตรา 112 ที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน และให้แง่มุมความรู้ทางประวัติศาสตร์การเมืองจากนักวิชาการ หลังจากนี้จะเป็นการเดินทางไปหาพี่น้องประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน และเครือข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างแนวร่วมให้มากขึ้นและเก็บรวบรวมรายชื่อของผู้ที่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา 112 ต่อไป