ราเมศ ซัด ธนาธร พูดในวันรำลึก 6 ตุลา อยากปฏิรูปทุกอย่าง แต่ลืมสำรวจตัวเองก่อน

3488

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าขอเรียกร้องทุกฝ่ายเดินหน้าใช้รัฐสภาในการแก้รัฐธรรมนูญ เมื่อทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

การใช้กลไกรัฐสภาถือได้ว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด สมาชิกรัฐสภา ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.ก็ต้องรับเสียงของประชาชนที่สะท้อนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท้ายที่สุดหากตั้งมั่นอยู่ในหลักการที่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน เพื่อประเทศ และทำให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าคือการตั้งต้นหลักแนวทางในการเดินที่ดีที่สุด

สิ่งสำคัญทุกฝ่ายต้องตระหนักคือประเทศไทยมีหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจะคิดทำสิ่งใดก็ควรอยู่ในกรอบ ยิ่งเห็นนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ออกมาพูดในวันรำลึก 6 ตุลา แล้ว ทำให้เห็นถึงแนวคิดที่ผิดเพี้ยน จะปฏิรูปหมด เหมือนประเทศไทยที่ผ่านมาไม่มีอะไรดีเลยสักอย่าง เชื่อว่าคนไทยรู้ประวัติความเป็นมาของประเทศดี คนที่ทำตัวฉลาดทุกเรื่อง ส่วนมากเรื่องเดียวที่คิดไม่ออกคือไม่รู้ว่าตัวเองโง่เรื่องอะไร หากคิดจะปฏิรูปก็ควรปฏิรูปเรื่องหลักคิดของนายธนาธรก่อน