“บิ๊กบี้” สวนปากม็อบปลุกระดม ก้าวล่วงสถาบันฯ มองตัวเองก่อนสมบูรณ์หรือยัง ถามจริงจังไทยไม่เป็นปชต.ตรงไหน?

3798

ที่ กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) วาระพิเศษระดับผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง

ถึงแนวนโยบายกองทัพกับการเมืองว่า การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง แต่ถ้าบอกว่ากองทัพกับรัฐบาลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะกองทัพปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ตนเป็นข้าราชการประจำไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ดังนั้นตนปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล รมว.กลาโหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการชุมนุมทางการเมืองที่มีการหมิ่นสถาบันฯ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพ ตนถามว่าใครที่บอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นคืออะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ทุกคนก็มีเสรีภาพ แต่เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นก็มีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ต้องเข้าใจว่าการใช้สิทธิเสรีภาพด้านใดด้านหนึ่งต้องมี 2 เรื่องประกอบ คือ 1.ต้องไม่ก้าวล่วงสิทธิของคนอื่น 2.ต้องมีความรับผิดชอบต่อเสรีภาพที่ตนเองกระทำ ถ้าไปก้าวล่วงหรือทำผิดกฎหมาย

เมื่อถามว่า มองว่าข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อของนักศึกษาก้าวล่วงสถาบันหรือไม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ก็เหมือนกับการปฏิรูป แต่การปฏิรูปคือการแก้ไขปรับปรุง ดังนั้นทุกคนควรกลับมามองและปฏิรูปตนเองก่อน เหมือนกับคำสอนของสมเด็จโตฯ ตนเป็นชาวพุทธที่นับถือสมเด็จโตท่านสอนเรื่องกระจกหกด้าน ไม่ใช่มองแต่ด้านตัวเองว่าดีและถูกต้องหมดทุกอย่าง ซึ่งต้องมองมุมอื่นด้วยทั้ง 6 ด้าน ตนอยากให้ทุกคนมองตนเองก่อนและกลับไปดูตนเองว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความวิริยะก่อนที่จะไปบอกให้คนอื่นทำแบบนั้นแบบนี้

เมื่อถามว่า มองว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไป พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่เป็นกรอบระเบียบของบ้านเมืองและสังคม เราอยู่ในสังคมใหญ่ก็มีคนหลายพวกหลายความคิดอยู่แล้ว เพียงแต่สังคมส่วนร่วมต้องควบคุมเมื่อถามว่า หากมีความรุ่นแรงเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุม จะเป็นเงื่อนไขในการที่ทหารจะออกมาทำรัฐประหารหรือไม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าววว่า รุ่นแรงอย่างไร ซึ่งต่างฝ่ายต่างบอกว่าจะไม่ใช้ความรุนแรง แล้วความรุนแรงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลความเรียบร้อยไม่มีการพกอาวุธอะไรเลย เราเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่า ความรุนแรงไม่มีประโยชน์ สำหรับทุกสังคมในโลก

เมื่อถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความเป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการชุมนุม ทางตำรวจก็เป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วตามปกติอยู่แล้ว