สามนิ้วผวา! ศาลสั่งคุมเข้ม เปิดคำวินิจฉัยคดี “อานนท์-รุ้ง-ไมค์” พร้อมพวก ขณะ “เจี๊ยบ ก้าวไกล” นำหน้าหมิ่นศาลรุนแรง?

1776

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย รองรับการอ่านคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ (10 พ.ย.64) ในคดีที่นายณฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของ อานนท์ นำภา, ภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง, พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน, จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์, สิริพัชระ จึงธีรพานิช, สมยศ พฤกษาเกษมสุข และ อาทิตยา พรพรม รวม 8 คน

กรณีชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ โดยคำสั่งดังกล่าวระบุเหตุผลว่า เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาล คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้องผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ที่ศาลอนุญาต รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลในวันดังกล่าว

และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน และออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญกำหนดอาณาบริเวณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงพื้นที่อาคารเอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะและบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 00.01 น.ถึงเวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ต่างมีกลุ่มนักการเมือง และกลุ่มม็อบ 3 นิ้ว ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ ว่าผลตัดสินของทั้ง 3 แกนนำ จะเป็นเช่นไร และล่าสุดนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ทวีตข้อความ ระบุว่า “ถ้าแยกความหมายของ “ปฎิรูป” กับ “ล้มล้าง” ไม่ได้ ก็ไม่ควรเรียกตัวเองว่าศาล”

จนมีคอมเม้นต์จากกองเชียร์ หนุนว่าเจี๊ยบ ก้าวไกล ฟาดได้แรงมาก แต่อีกมุมหนึ่ง ก็เข้าใจว่า ข้อความทำนองนี้ เจี๊ยบ ก้าวไกล กำลังหมิ่นศาลหรือไม่ อย่างไรก็ตามได้มีบรรดาชาวโซเชียล 3 นิ้ว ต่างวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้ ว่ากำลังกับคำตัดสินของศาล และมีคอมเม้นต์ที่โจมตีศาลรุนแรงด้วย