ส.ว.วันชัย เผยชัด พิจารณาแล้ว 5 ข้อ ชง นิรโทษกรรม-แบนกลุ่มล้มเจ้า

3852

ส.ว.วันชัย เผยมุมมองทางการเมืองประเทศไทย ที่ควรเป็นไปเพื่อความสงบ และสถาบันหลักของประเทศชาติจะมั่นคง โดยเปิดเผย 5 ข้อที่จะเกิดขึ้น

จากที่มีเรื่องราวความเข้มข้นทางการเมืองประเทศไทยต่อเนื่อง และมีการชุมนุมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง หลายต่อหลายครั้ง ในช่วง ส.ค.-ก.ย. ที่ผ่านมา

ล่าสุดทางด้านของ นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความถึงมุมมองทางการเมือง 5 ข้อ ที่ต้องเกิดขึ้น เพื่อให้บ้านเมืองสงบ โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผมพิจารณาแล้วว่าในสถานการณ์ของบ้านเมืองขณะนี้และต่อไปในภายหน้า ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจะเกิดขึ้น และสถาบันหลักของประเทศชาติจะมั่นคง จะต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1 การปรองดองสมานฉันท์จะต้องเกิดขึ้น

2 การประนอมอำนาจระหว่างกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องมีขึ้น

3 การนิรโทษกรรมจะต้องตามมา

4 การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดความเป็นธรรมก็จะต้องมีขึ้นแน่นอน

5 พวกล้มเจ้า ก้าวล่วงสถาบัน จะต้องถูกโดดเดี่ยว

ในห้าเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว แต่เรื่องใดจะเกิดก่อนหรือหลังก็คงแล้วแต่สถานการณ์