สุชาติแขวะ”70ปี2000โครงการน้ำยังท่วม”! นี่คือพฤติกรรมที่โดนถอดแล้วควรติดคุกด้วย

1442

จากกรณีถอดถอนนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี พ้นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2554 โดยมีการลงมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านนั้น จนต่อมาสังคมมีการตั้งคำถามว่า ที่นายสุชาติ ถูกปลดนั้น อาจจะมีส่วนที่เจ้าตัวมักโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันฯ

ทั้งนี้ที่ผ่านมา นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ระบุว่า ตนเองไม่ทราบว่า ทำอะไรผิดถึงถูกปลด และท้าให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งส่งหนังสือมาชี้แจง แต่ระหว่างนั้นก็ยังคงโพสต์พาดพิงสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง และเจ้าตัวก็โพสต์เองว่า ถ้าคำว่า “ประยุทธ์ออกไป” “ยกเลิก ส.ว.ลากตั้ง” และ “ยกเลิก ม.112” เป็น “ตวามประพฤติเสื่อมเสีย” ในสายตาของ กก.วัฒนธรรม ก็บอกมาเลยครับ รวมทั้งนายสุชาติ ยังโพสต์ตั้งคำถามเรื่องงบสถาบันฯ และหนุนม็อบ 3 นิ้วมาโดยตลอด

ต่อมาในเอกสารจากกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้เผยแพร่เรื่องการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ ของนายสุชาตินั้น มีความโดยสรุปว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้แจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติจากการพิจารณาในการประชุมลับกรณีการแสดงพฤติการณ์อันไม่เหมาะสมของนายสุชาติ ซึ่งได้กระทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมในเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันฯ

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ที่ร่วมประชุม ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องจากนายสุชาติ โพสต์ถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันหลักที่คนไทยทั้งชาติให้ความเคารพเทิดทูนโดยไม่สมควรและไม่เหมาะสม ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ถือเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่สำคัญ ศิลปิปนแห่งชาติต้องเคารพในหลักวัฒนธรรมธรรมไทย และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประพฤติปฏิบัติโดยแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่ไม่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

เอกสารดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า การกระทำดังกล่าวของนายสุชาติ เป็นความประพฤติที่เสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ 10 วรรคสอง ของกฎกระทรวง กำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาแล้ว ขอแจ้งยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ และงดจ่ายประโยชน์ตอบแทน อย่างไรก็ตาม หากไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม สามารถทำหนังสือชี้แจงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซอง ยื่น ณ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าว ลงนามโดย นางอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตามมีข่าวรายงานว่า นายสุชาติ เปิดเผยหลังได้รับหนังสือดังกล่าวว่า จะเดินหน้าสู้ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นไว้ศึกษาต่อไป และในเฟซบุ๊กของเจ้าตัวยังมีข้อความไม่เหมาะสม โพสต์พาดพิงถึงสถาบันฯอีกด้วย ทำให้มีหลาย ๆ คอมเม้นต์เข้ามาตำหนิว่า เหมือนคนพาล ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าผิดอะไร หลักฐานชัดเจนมาก ๆ ยังกล้าทำอีก แบบนี้ก็สมควรแล้วที่จะถูกปลด เพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง ๆ

 

ล่าสุดวันนี้ 29 กันยายน 2564 นายสุชาติ ยังได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยพาดพิงไปในลักษณะจาบจ้วงอีก แม้ไม่ได้ระบุถึงชื่อบุคคลใด หรือ หน่วยงานไหย แต่ประชาชนชาวไทยก็สามารถรับรู้ได้ถึงบุคคลที่อดีตศิลปินแห่งชาติผู้นี้พาดพิง โดยพิจารณาจากข้อความทั้งหมดที่โพสต์ไว้ว่า

“70 ปี 2,000 โครงการ แต่น้ำก็ยังท่วมอยู่ เพราะพายุมันเข้าทุกปี เอ้า สวดมนต์ และกราบให้สวยๆ ตามมารยาท วัฒนธรรมไทย”