เปิดตำแหน่ง คณะบริหารใหม่ พรรคเพื่อไทย สมพงษ์ นั่งหัวหน้าพรรคตามเดิม

3810

ล่าสุดทางด้านของ พรรคเพื่อไทย ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ที่เริ่มปรับล่าสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวหน้าพรรค
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

รองหัวหน้าพรรค
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
นายชูศักดิ์ ศิรินิล
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
นายเกรียง กัลป์ตินันท์
นายกิตติรัตต์ ณ ระนอง
พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์
นายไชยา พรหมา

เลขาธิการพรรค
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

รองเลขาธิการพรรค
นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม
นายสรวงศ์ เทียนทอง

โฆษกพรรค
น.ส.อรุณี กาสยานนท์

นายทะเบียน
นายจักรพงษ์ แสงมณี

เหรัญญิกพรรค
น.ส.ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์

ผู้อำนวยการพรรค
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย