“ธรรมนัส-นฤมล” ถูกปลดจากรัฐมนตรีฯ ไม่ใช่การลาออก?

2835

สืบเนื่องจากกรณีวันนี้ มีรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงข่าวที่รัฐสภากรณีขอลาออกจากตำแหน่ง โดยยื่นหนังสือลาออกถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และต่อมาได้มี ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 2 คน คือ

1.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แต่หากได้มีการสังเกต การที่ทางด้านของ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่าเป็นการลาออกนั้น อาจจะไม่ใช่ความจริง เนื่องจากว่ามีบางช่วงบางตอนในราชกิจจานุเบกษา ได้มีข้อความเปิดเผยว่า

“นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี”

อีกทั้งหากว่าเทียบกับ ราชกิจจานุเบกษา เรื่องรัฐมนตรีลาออก ของ นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 จะเห็นได้ชัดว่า เป็นการระบุชัดเจนว่า “ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง”

ทำให้เกิดความสงสัยว่า ร.อ.ธรรมนัส และ นางนฤมล ได้ถูก นายกรัฐมนตรีปลดจากตำแหน่ง ไม่ใช่การลาออกจากแหน่งด้วยตนเอง