บิ๊กบี้ รับตำแหน่งผบ.ทบ.ต่อ บิ๊กแดง ประกาศลั่นสานต่อทุกภารกิจ

3025

บิ๊กบี้ ยกนิ้วโป้ง หลังรับมอบตำแหน่ง-ธง ผบ.ทบ. ประกาศลั่นสานต่อ ทุกภารกิจ บิ๊กแดง ค้ำจุนชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ จับตาถก นขต.ทบ.นัดแรก 6 ต.ค. พร้อมเปิดสื่อ

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่ กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ท่านใหม่) ร่วมกระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก โดยได้กระทำพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมลงนามเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก

จากนั้นจึงเดินทางมายังบริเวณพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมขึ้นแท่นรับการเคารพ จากกองผสมสวนสนาม ซึ่งจัดจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ผสมกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันละ 116 นาย และหมู่เชิญธงประจำกองทัพบก 2 หมู่ หมู่ละ 4 นาย จัดจาก กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ รวม 561 นาย ผู้บังคับกองผสม

จากนั้น พล.อ.อภิรัชต์ ส่งหน้าที่พร้อมธงผู้บัญชาการทหารบก ให้กับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ท่านใหม่) โดยระบุว่า ตามที่มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ เป็น ผบ.ทบ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งของการรับราชการในกองทัพตนขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจการปฏิบัติหน้าที่มาตลอดชีวิตรับราชการ ที่รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสอันสำคัญยิ่งในการทำหน้าที่ทหารของชาติพิทักษ์รักษาความมั่นคง ให้กับชาติบ้านเมืองปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชน

ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตนมีความมุ่งหวังที่ทำให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในการที่เป็นสถาบัน เป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศด้วยการพัฒนากองทัพบกในทุกด้านและปฏิรูปให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใดมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจสำคัญ

สำหรับผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่ ตนเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับหน่วยในสนามและหน่วยปกติ อีกทั้งจิตวิญญาณของความเป็นทหารและความมุ่งมั่นในการทำงานที่ยึดถือผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ

ที่จะสามารถรับผิดชอบสานต่อภารกิจที่มาพร้อมกับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกภายใต้ผืนธงนี้อย่างดียิ่งและจะนำพากองทัพขับเคลื่อนด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไป จึงขอส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและการบังคับบัญชาให้กับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขณะ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า จากการที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ตนขอน้อมรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของกองทัพบกนั้น พล.อ.อภิรัชต์ ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ ทุ่มเท เสียสละในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

ตนขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าจะสานต่อภาระ หน้าที่ นโยบายและอุดมการณ์การทำงานของท่านผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อย่างเต็มความสามารถที่จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะนำพากำลังพลในกองทัพบกปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจดูและพัฒนากองทัพบกให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถยืนหยัดเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงที่ค้ำจุนประเทศชาติและราชบัลลังก์อย่างยั่งยืนตลอดไป ในโอกาสสำคัญนี้ ตนขอรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกและสายการบังคับบัญชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จากนั้น พล.อ. อภิรัชต์  ได้เดินมาอำลากำลังพลพร้อมสื่อมวลชน โดยระบุว่าขอบคุณสื่อทุกคนนะครับ พร้อมสวมกอดกับนางสาวอนุกูล วงศ์บัวทอง ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร ในวัย 85 ปี  โดยขอให้รักษาสุขภาพ  ก่อนจะขึ้นรถเดินทางกลับ

ส่วน พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จพิธีว่า ตนจะให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายและแนวทางการทำงานในกองทัพบก เป็นครั้งแรกภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก 6 ต.ค.
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกอย่างไรบ้างรับมอบตำแหน่งวันแรก พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า เรียบร้อยดี พร้อมชูนิ้วโป้ง