โดนแล้ว!! พี่ศรีฯ ยื่นกกต.สอบก้าวไกล แจกบัตรตรวจโควิดร่วมแพทย์ชนบท หวังผลประโยชน์เข้าพรรค!?

1556

โดนแล้ว!! พี่ศรีฯ ยื่นกกต.สอบก้าวไกล แจกบัตรตรวจโควิดร่วมแพทย์ชนบท หวังผลประโยชน์เข้าพรรค!?

จากกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจโควิดในชุมนุมพหลโยธิน 24 รายหนึ่ง ได้มีส่งข้อมูลมาให้ทางสำนักข่าวเดอะทรูธตรวจสอบ โดยบอกว่า ชมรมแพทย์ชนบท ลงไปตรวจ ATK รับไป 450 ต่อราย และหากเจอว่าผลเป็นบวก ส่งไปตรวจ RT PCR ที่รพ. มหาราชนครราชสีมา ที่มี นพ. เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เป็นผอ. ได้เบิกอีก 2300 บาทจาก สปสช. ที่สำคัญ เป็นการดำเนินการร่วมกับพรรคก้าวไกล ตกลงชมรมแพทย์ชนบทที่มีนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เป็นประธานคนปัจจุบัน จะต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่

ล่าสุดวันนี้ (23 สิงหาคม 2564) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องให้ไต่สวนสอบสวนพรรคก้าวไกล กรณีไปร่วมกิจกรรมกับชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ที่ได้ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัด มาช่วยตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร แต่กลับปรากฏว่ามีการจัดทำบัตรคิวสีส้มที่ปรากฏชื่อพรรค ถือว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของพรรคและแทรกแซงการทำงานของข้าราชการหรือไม่

โครงการดังกล่าว เป็นการตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนต่างๆ โดยใช้ชุดตรวจแบบเร่งด่วน หรือ Antigen Test Kits ที่สามารถรู้ผลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบเชื้อก็จะแยกกักและรักษาตัวที่บ้าน ด้วยการทำ Home Isolation แต่หากสภาพบ้านที่อยู่อาศัยไม่เอื้อให้กักตัวได้ ก็ให้ทำการกักกันในชุมชน หรือ Community Isolation ซึ่งที่ผ่านมาผลการดำเนินการเป็นไปด้วยดี จนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อตกค้างตามบ้านและในชุมชนลดลง เป็นที่ชื่นชมของสาธารณชนทั่วไป

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

แต่ทว่ากลับมีภาพปรากฎในลักษณะที่ประชาชนสงสัยและถูกนำมาแชร์กันมากในโลกออนไลน์ คือ ปรากฎว่ามีบางพรรคการเมืองเข้าไปใช้ชื่อของพรรคว่าทำงานร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท หรือเป็นผู้ที่นำแพทย์มาตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับชาวบ้านเอง อาทิ การลงพื้นที่ตรวจโควิดใน “ชุมชนพหลโยธิน 24” ใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีภาพบัตรคิวสีส้มที่แจกให้กับชาวบ้านที่มาเข้าคิวรอตรวจ ได้เขียนข้อความด้านบนว่า “หมอชนบทร่วมมือกับพรรคก้าวไกล ดูแลชุมชนพหลโยธิน 24” แนบอยู่กับเอกสารประกอบการตรวจหาเชื้อ ซึ่งแม็กติดกับบัตรคิวนั้น เป็นเอกสารที่มีโลโก้ของชมรมแพทย์ชนบทอยู่ด้านบนด้วย

กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่า เป็นการแอบอ้างการทำงานของชมรมแพทย์ชนบท เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองดังกล่าวหรือไม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพื้นที่ทำงานของชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับ สปสช. นั้นเป็นข้าราชการ และอาจถือได้ว่าแพทย์ต่างๆเหล่านั้นใช้เวลาราชการไปทำภารกิจช่วยเหลือพรรคการเมือง ใช่หรือไม่

การกระทำดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ใน ม.184 และ ม.185 หรือไม่ ซึ่งบัญญัติห้ามนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก้าวก่ายหรือแซกแซงการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจำของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับ พรป.พรรคการเมือง 2560 ม.28 กำหนดห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งหากเป็นความผิดมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองนั้น ตาม ม.92(3)

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้นำความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ กกต.ในวันนี้ให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนพรรคก้าวไกลและหมอชนบท ว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด