กวิ้น-ไมค์พวกติดคุกยาว!ศาลไม่ให้ประกัน เปิดภาพไม่สวมหน้ากาก-ทำลายของราชการในห้องขัง

3595

จากที่เมื่อัวนที่ 9 สิงหาคม 2564  ทวิตเตอร์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน@TLHR2014 ได้โพสต์ข้อความว่า เวลา 21.44 น. ศาลธัญบุรีมีคำสั่ง ไม่ให้ประกัน 9 ผู้ต้องหาแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรนั้น

ทั้งนี้สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 9 คน ได้แก่ เพนกวิน-พริษฐ์ , ฟ้า-พรหมศร , ณัฐชนน , นิว-สิริชัย , ชาติชาย,  ไมค์-ภาณุพงศ์ , แซม ซาแมท , ปูน ธนพัฒน์ และ น.ส.ปนัดดา ศิริมาศกุล หรือ ต๋ง ทะลุฟ้า โดยศาลชี้ผู้ต้องหากระทำการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย อีกทั้งยังไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในขณะมีการระบาดของโรคโควิด

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ยังได้โพสต์ข้อความอีกว่า ผู้ต้องหาม็อบ2สิงหาทั้ง 9 คนจะไม่ยินยอมขึ้นรถควบคุมตัวไปเรือนจำเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงให้ตำรวจมาคุมตัวขึ้นรถไป ระหว่างนั้น จนท.ถ่ายภาพญาติๆของผู้ต้องหาทุกคนไว้ด้วย

สำหรับคดีดังกล่าว พนักงานสอบสวน สภ.คลองห้า ได้ยื่นคำขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลจังหวัดธัญบุรีจำนวน 9 สำนวน ในฐานความผิดเดียวกันและเนื้อหาเดียวกันแต่แยกสำนวน เป็น ฝ352/2564 – ฝ390/2564 ทั้งนี้มีสำนวนที่ ฝ384/2564 ของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และ ฝ388/2564 ของนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ รวมอยู่ด้วย เหตุเกิดวันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 14.50 -17.30 น. ต่อเนื่องกัน บริเวณถนนเลียบคลองห้า หน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 วรรคสาม, ประกอบมาตรา 83 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28 ) ลงวันที่ 17 ก.ค.2564, คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 7022/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 35,51,52 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 6)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่ 10/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 มาตรา 3,4,9

พนักงานสอบสวนฯ กล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้น, ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน

“ร่วมกันจัดให้มีการชุมนุมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่โรคในพื้นที่ที่ประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป

ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คนอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมกันทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”

ขณะที่เฟซบุ๊ก เพนกวิน – พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak ได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวีดีโอ เพนกวิน โดยระบุว่า เป็นสาส์นสั่งลาถึงประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านจากเพื่อนนักสู้เพื่อประชาธิปไตยของเรา เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์ ที่ถูกพรากอิสรภาพไปเพียงเพราะต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ เพื่ออิสรภาพ เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความหวัง เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย และเป็นที่ที่ทุกคนจะมีความเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาจากชนชั้นไหน ตระกูลใดก็ตาม

ขอให้พี่น้องทุกคนจงยึดมั่นในแนวทางการต่อสู้ของพวกเราต่อไป เพื่อที่ซักวันนึงประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ม็อบ10สิงหา