หมอธีระวัฒน์ เปิด 2 ข้อ สันนิษฐาน คนไทยมีของดี ทำเชื้อโควิดไม่ขยายวงกว้าง เสียหายน้อย

4228

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha หวัง 2 ข้อ คนไทยมีของดี-ไวรัสถูกแรงกดดัน ทำให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ไม่แพร่เป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆ

เหมือนอย่างที่พบในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาที่ยังมีผู้ป่วยอาการหนัก และเสียชีวิตล้มตายเป็นไปไม้ร่วง ย้ำ คนไทยจำเป็นต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดต่อไปอีก อฐิษฐานขอให้ทุกคนปลอดภัย

หมอธีระวัฒน์ กล่าวว่า ถ้าเราสังเกตดีๆ จะพบว่าในประเทศไทย ทั้งๆ ที่มีคนติดเชื้อ โควิด-19 ในประเทศอยู่แล้ว และแพร่เชื้อได้ ดังที่มีการสำรวจในพื้นที่ในหมู่บ้านที่มีการติดเป็นลูกโซ่ และแม้แต่รายงานคนที่ไปจากประเทศไทย แต่ผู้ที่ติดเชื้อจะพบว่าไม่มีอาการมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือมีอาการน้อยมาก เรากำลังหวังว่า

1. คนไทยมีของดี คือ มีกระบวนการต้านทานมาแต่เก่าก่อนจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ไม่ใช่ โควิด-19 รวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ไปแล้วที่มีอาการน้อยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจำนวนมาก ที่ไม่ได้ตรวจ ยังคงมีหมวดความจำทางด้านระบบการต้านทานเชื้อ ในระบบเซลล์ แม้การตรวจเลือดภูมิคุ้มกันในเลือด หรือ แอนติบอดี จะหายไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อเจอเชื้ออีกครั้งก็เฉย ๆ เพราะหมวดความจำถูกปลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ทันทีทันใด

2. ไวรัส ถูกแรงกดดัน เป็นผลจากที่มีกระบวนการในการป้องกันการแพร่เชื้อทั้งในระดับบุคคล คือ การมีวินัยรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก ทำให้คนที่ติดเชื้อแพร่เชื้อไม่ออก และคนรอบข้างมีหน้ากาก ล้างมือ เลยไม่ยอมรับเชื้อไป เรียกว่า internal measure ซึ่งรวมถึงการที่คนติดเชื้อได้รับการรักษาตั้งแต่ต้น ไม่ปล่อยให้ลุกลามและมีอาการไปมากมาย จนไวรัสขยับไม่ได้

นอกจากนั้น ประกอบกับกระบวนการภายนอก extrrnal measure มีการระมัดระวังทำความสะอาดพื้นผิวสาธารณะจากการที่เชื้อไม่ถูกปลดปล่อยออกไปภายนอกมากมาย

ข้อสองนี้เป็นข้อสันนิษฐานจากประเทศจีนตั้งแต่ต้นที่มีการเข้มงวดตรวจหาผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ตั้งแต่ต้น รักษาตั้งแต่ต้น กักตั้งแต่ต้น และใส่หน้ากาก รักษาระยะห่างตั้งแต่ต้น ร่วมกับ deep cleaning ในแหล่งระบาด

ที่มา : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha