พระอารยวังโส กับโครงการพัชรธรรม วิถีธรรมกำลังใจแก่คนในเรือนจำ จากโครงการในพระดำริ

2116

จากที่มีการเผยแพร่ถึงวัตรปฏิบัติของพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ที่ได้เดินทางท่องไปสู่แดนธรรมไม่ว่า อินเดีย หรือ จีน เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างต่างประเทศแล้วนั้น

ทั้งนี้ยังมีเรื่องราวที่พระอาจารย์อารยวังโส อยากให้สังคมชาวพุทธ คนไทยได้รับทราบถึงโครงการดีๆที่มีการดำเนินการกันมา โดยโครงการดังกล่าว คือโครงการพัชรธรรม การพึ่งตน พึ่งธรรม ของคนในเรือนจำ ได้ศึกษา ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการปฏิบัติธรรมในห้วงเวลาที่เสรีภาพถูกจำกัด

ดังนั้นแล้วจึงอยากนำเสนอเรื่องราวดังกล่าว เพื่อได้เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง โดยนิตยสาร ที่ได้เข้าไปมีส่วนดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพัชรธรรม ผ่านวรสารกำลังใจ ที่ทางบรรณาธิการ ได้เข้ามาถวายหนังสือวรสารกำลังใจ #1 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เมษายน-มิถุนายน 2564 “ 3 ปี พัชรธรรม” (20 เล่ม)

โดยเนื้อหาในเล่ม มีเนื้อหาส่วนโครงการพัชรธรรม 2 คอลัมน์ คือ 3 ปี พัชรธรรม วิถีธรรมกำลังใจ เรื่อง เส้นทางพัฒนาจิตด้วยธรรมในเรือนจำ (สรุปธรรม ที่หลวงเมตตาแสดงให้แก่สมาชิกโครงการพัชรธรรม ณ เรือนจำกลางราชบุรี ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564)

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 มีการเผยแพร่สำหรับโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาโดยตลอด โดยในปีนี้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว และยังคงมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังชายและหญิง ในเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ รวมทั้งเด็กติดผู้ต้องขัง ตลอดจนผู้มีปัญหาทางกฎหมาย ให้สามารถกลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม

โดยในปัจจุบันโครงการกำลังใจฯ ได้ดำเนินการเปิดโครงการกำลังใจไปในเรือนจำและทัณฑสถานหญิงไปแล้ว 18 แห่งทั่วประเทศ

การนี้ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ “ธรรมด้วยพัชรธรรม & เชื่อมเรือนจำกับสังคม” ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแห่งที่ 19 ด้วยพระองค์เอง

สำหรับเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิง โดยมีแดนหญิงอยู่ในเรือนจำ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 2,519 คน แยกเป็นผู้ต้องขังหญิงจำนวน 307 คน ผู้ต้องขังชายจำนวน 2,212 คน ซึ่งเป็นผู้กระทำผิดในลักษณะของอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับเพศ และคดียาเสพติดเป็นส่วนใหญ่

เนื่องด้วยพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจของคนเมืองจันทบุรีค่อนข้างดี และในภาพรวมค่อนข้างมีฐานะจากการมีสวนผลไม้และบ่อพลอย การกระทำผิดของผู้คนใน จ.จันทบุรีจึงมาจากการกระทำผิดที่มิใช่มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจเหมือนจังหวัดอื่นๆ

เมื่อทรงทราบถึงปัญหาของผู้ต้องขังที่มาจากเรื่องความอ่อนไหวของจิตใจ และความพึงพอใจส่วนตัว จึงได้ประทานให้มีการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยการนมัสการให้พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน มาดำเนินโครงการพัชรธรรม