ชาดาภท.ใจป้ำ! ควัก1ล้าน จ่ายใครฉีดวัคซีนแล้ว แพ้เสียชีวิต-โคม่าให้ 5 แสน นอนรพ.ช่วยวันละ 500 บาท!

431

ชาดาภท.ใจป้ำ! ควัก1ล้าน จ่ายใครฉีดวัคซีนแล้ว แพ้เสียชีวิต-โคม่าให้ 5 แสน นอนรพ.ช่วยวันละ 500 บาท

จากกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังน่าเป็นห่วงในขณะนี้ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีการปูพรมเพื่อฉีดวัคซีนจให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยทางกระทรวงสาธารณะสุขได้มีการวางแผนจัดสรรวัคซีนไปในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในขณะเดียวกันก็มีเหล่าดารานักแสดง เข้ารับวัคซีนเพื่อเป็นการณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนด้วย

ล่าสุดวันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) ทางโรงพยาบาลอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส.ส.อุทัยธานี เขต 2 นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และนายปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายใต้กิจกรรม โควิดจะหยุดได้ ถ้าชาวอุทัยพร้อมใจฉีดวัคซีน 100%

โดย นายชาดา ได้กล่าวว่า มูลนิธิไทยเศรษฐ์ ได้จัดทำประกันภัยให้ผู้ปฏิบัติงาน คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบล รวมทั้ง อสม.ทุกคนที่รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว หากพบว่าใครติดเชื้อโควิด-19 จะมอบเงินช่วยเหลือคนละ 20,000 บาท ถ้าติดเชื้อถึงขั้นโคม่า จะมอบเงินช่วยเหลือ 500,000 บาท เสียชีวิต มอบเงินช่วยเหลือ 1 ล้านบาท และหากต้องนอนโรงพยาบาล ก็จะมอบเงินช่วยเหลือวันละ 500 บาท นาน 15 วัน หรือถ้าฉีดวัคซีนแล้วเกิดการแพ้ ต้องนอนโรงพยาบาล ก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง ในวงเงิน 50,000 บาท และหากชาวอุทัยธานีที่ฉีดวัคซีนแล้ว เกิดผลข้างเคียง แพ้วัคซีนจนเสียชีวิตยินดีมอบเงินช่วยเหลือ 1 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ทางด้านของ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด หากเกิดความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น แบ่งเป็น

(1) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท

(2) สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ในอัตราไม่เกิน 240,000 บาท

(3) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน โดยมีความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจรักษา ประกอบด้วย จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท