EU จะเปิดพรมแดน ห้ามสหรัฐฯ-รัสเซียเข้า เนื่องจากยังเป็นประเทศไม่น่าไว้วางใจในด้านการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

3067

สหภาพยุโรป หรือ อียู เปิดประชุมหารือมาตรการเปิดพรมแดนให้ประเทศนอกกลุ่มอียูเดินทางเข้าประเทศ และจะมีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคมศกนี้ ด้านสหรัฐฯ เร่งหารือกับสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศ หลังไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยในการเดินทางเข้ายุโรประยะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ, นายไมค์ ปอมเปโอ เร่งเจรจาแต่ยังไม่มีข้อสรุป

ทูตสหภาพยุโรป หารือกันในวันพุธ (24 มิถุนายน2563) เพื่อวางแผนการเปิดให้ประเทศนอกกลุ่มอียู เดินทางเข้ามาได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยทั้ง 27 ประเทศสมาชิก เห็นตรงกันว่าจะต้องมีรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยในการเดินทางเข้ายุโรปในระยะนี้ ตามรายงานของรอยเตอร์ โดยร่างคำแนะนำในการเดินทางของกลุ่มอียู ระบุว่า จะต้องเป็นประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำ คือ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16-20 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน ในระยะ 14 วันต่อเนื่อง

หากเป็นไปภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว นั่นจะทำให้ผู้คนจากสหรัฐฯ เม็กซิโก กลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ แอฟริกา รัสเซีย อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย อัฟกานิสถาน จะไม่สามารถเดินทางเข้าสหภาพยุโรปได้ ตามข้อมูลของสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งยุโรป

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะนำมาบังคับใช้ได้หรือไม่ และเบื้องต้นเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ที่สามารถให้พลเมืองเดินทางเข้าออกระหว่างกันได้เท่านั้น และอาจต้องเป็นการพิจารณาเป็นรายประเทศไป

ด้านนายไมค์ ปอปเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ได้หารือกับกลุ่มประเทศในยุโรปและอีกหลายประเทศ ในการกลับมาเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างปลอดภัยหลังการระบาดของโควิด-19 หลังจาก สหรัฐฯเริ่มต้นมาตรการห้ามชาวยุโรปเข้าสหรัฐฯ ในช่วงการระบาดระยะแรกๆ ก่อนที่สหรัฐฯจะกลายเป็นผู้นำโลกทั้งยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19

……………………………………………………………