มธ. แถลงการณ์ล่าสุด สั่งให้ทุกคนออกจากพื้นที่ก่อน 2 ทุ่ม คืนวันที่ 18 ก.ย.

2539

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ออกแถลงการณ์ล่าสุด เรื่อง แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย

จากกรณีที่กลุ่มประชาชนปลดแอก จะมีการจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่มหาสิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกมาแถลงว่า ไม่อนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และเมื่อวานนี้ทางธรรมศาสตร์ได้ออกมาประกาศงดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า – ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์โดยให้เข้า- ออกประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

ต่อมาทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ล่าสุด เรื่อง แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 กรณีที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ยืนยันว่าจะใช้พื้นที่มหาวิทบาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถานที่ชุมนุม “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร” ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในการดูแลป้องกันด้านอาคารและสถานที่ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานดำเนินการ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ดังนี้

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

1. ขอให้บุคลากรทุกหน่วยงานออกนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
2. ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ส่วนตัวมาจอดค้างคืนในพื้นที่มหาวิทยาลัย
3. หากมีเหตุฉุกเฉินด้านรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 123,3000 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ความร่วมมือดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง