“หมอวรงค์” ตอกหน้า “ปิยบุตร” เสียศักดิ์ศรีความเป็นอาจารย์ จะโจมตีสถาบัน แต่บิดเบือนไร้ข้อเท็จจริง!?!

1689

หมอวรงค์ ฉะ ปิยบุตร เสียศักดิ์ศรีความเป็นอาจารย์ ก่อนจะพูดอะไร ควรศึกษาวัฒนธรรมประเพณีก่อน หลังตั้งคำถาม ทำไมพระมหากษัตริย์ไม่ปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง

จากกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีการตั้งขอสงสัยว่า ทำไมพระมหากษัตริย์ไม่ปฏิญาณตนก่อนรับตำแหน่ง โดยระบุข้อความว่า

การปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและตำแหน่งกษัตริย์
เหตุใดประมุขของรัฐในแทบทุกประเทศต้องมีการปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง? ข้อความและเนื้อหาของถ้อยคำปฎิญาณตนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? และต้องปฏิญาณเพื่อแสดงสัญลักษณ์ใด? หลายประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ต้องปฎิญาณตนต่อหน้ารัฐสภาหรือในที่สาธารณะ ประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขก็ต้องปฎิญาณตน แต่ในประเทศไทยผู้เข้ารับตำแหน่งต่างๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือตำแหน่งที่ต้องใช้อำนาจรัฐก็ล้วนต้องทำการปฏิญาณตน แต่มีตำแหน่งเดียวที่ไม่ได้กำหนดไว้!
ล่าสุดทางด้าน นพ.วรงค์เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดีได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของนายปิยบุตรที่ตั้งคำถามว่าทำไมพระมหากษัตริย์ไม่ปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง
#ปิยบุตรไม่เข้าใจจารีตไทย
ผมขอตอบคำถาม ที่เห่อตามตะวันตกของนายปิยบุตร ที่ถามว่า
“ทำไมพระมหากษัตริย์ไม่ปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง”
ก็เพราะนายปิยบุตรมีจิตใจหมกมุ่นฝรั่ง ไม่เข้าใจจารีตไทย จึงเอาวัฒนธรรม ประเพณีของฝรั่งตะวันตก มาอธิบายวิถีและสังคมไทย นายปิยบุตรไม่รู้เหรอว่า วัฒนธรรมประเพณีและจารีตที่ป็นของไทย สืบสานมาร่วม 800 ปี ไม่จำเป็นต้องเหมือนฝรั่ง แต่เปรียบเทียบก็คล้ายพิธีปฏิญาณตน หรือสาบานตนของประมุขแห่งรัฐ ของตะวันตก นั่นคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ดูแล้วมีความขลัง ตามแบบฉบับของสังคมไทย ประเทศที่ไมเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่ง โดยเฉพาะ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
ทั้งหมดนี้ น่าจะเป็นคำตอบ และเหนือกว่าการปฏิญาณตนของตะวันตก ที่นายปิยบุตรเอาไปเปรียบเทียบ
แถมให้นายปิยบุตรรู้เพิ่มเติมด้วยว่า แม้แต่ช่วงที่ รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา ให้ขึ้นดำรงพระอิสริยยศ “สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ก็ยังมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ซึ่งจัดที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ดังนั้นนายปิยบุตร ก่อนจะพูดอะไร ควรศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี จารีตไทย ให้ถ่องแท้เสียก่อน ไม่ใช่ศึกษาแต่ฝรั่งตะวันตก แล้วเอามาพูดมั่วๆ เสียศักศรีความน่าเชื่อถือของความเป็นอาจารย์เสียหมด