กระทรวงสาธารณสุข ประกาศแจ้งผู้โดยสาร 4 เที่ยวบินสังเกตอาการ 14 วัน

2363

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ทางเพจ กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ภาพผังเที่ยวบิน DD8717 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พร้อมประกาศแจ้งประชาชนที่เป็นโดยสารเที่ยวบินดังกล่าว ให้สังเกตตัวเอง โดยระบุข้อความว่า

ผู้ที่เดินทางตามสายการบินดังกล่าว ให้สังเกตตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์หรือโทรแจ้ง 1422 

สำหรับประกาศแจ้งประชาชนที่เป็นผู้โดยสาร

เที่ยวบิน DD8717(สายการบินนกแอร์)วันที่ 28 พ.ย.63 เวลา 13.40 น.

เที่ยวบิน SL533 (สายการบิน Thai Lion Air) วันที่ 29 พ.ย.63 เวลา 10.40 น.

เที่ยวบิน WE137 (สายการบิน Thai Smile) วันที่ 29 พ.ย.63 เวลา 20.30 น.

เที่ยวบิน SL545 (สายการบิน Thai Lion Air) วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 19.15 น.

ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันเดินทาง หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้โทรแจ้ง 1422 หรือหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน และไปรับการตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน โยสาวหน้ากาก เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ใช้รถส่วนตัว