คณาจารย์มธ. ออกแถลงการณ์จวก​ 1,118​ อ.สามนิ้ว​ เรียกร้องให้ผู้บริหารฯ คัดชื่อออกจากสถาบัน!?!

5744

คณาจารย์มธ. ออกแถลงการณ์จวก​ 1118​ อ.สามนิ้ว​ เรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คัดชื่อบุคคลเหล่านั้นออกจากสถาบัน

จากกรณีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ที่นำโดย นายอนุสรณ์ อุณโณ อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการยื่นรายชื่อ1,118 อาจารย์มหาวิทยาลัยเรียกร้องนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ กทม.  และยกเลิกการตั้งข้อกล่าวหาและปล่อยผู้ถูกจับกุมจากการชุมนุมทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขและเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

ล่าสุดทางด้าน รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทย ได้โพสต์ข้อความถึงแถลงการณ์ของกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงกลุ่มอาจารย์ 1,118 คนที่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน โดยระบุข้อความว่า

เมื่อวานนี้
มีการแสดงตัวของพลังเงียบในประชาคมธรรมศาสตร์ที่มีนัยยะสำคัญยิ่ง
สุวินัย ภรณวลัย
คณาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งใช้ชื่อว่า “อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ออกแถลงการณ์ ระบุว่า
ด้วยขณะนี้เริ่มมีกระแสเรียกร้อง “ยุบธรรมศาสตร์” เกิดขึ้นทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
เนื่องจากมีคณะอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันจํานวนหนึ่ง แสดงความก้าวร้าวทําตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมือง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน ให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่ประจักษ์ชัดในหลายวาระ สร้างความเดือดร้อนเสียหายเป็นอันมากแก่ประเทศชาติ
กลุ่มศิษย์เก่าและคณาจารย์อีกจํานวนหนึ่งซึ่งได้รวมตัวเป็น “อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” ขอประกาศแถลงการณ์ไม่เห็นด้วย และขอประณามการกระทําของกลุ่มบุคคล คณาจารย์และนักศึกษาดังกล่าว ที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” ขอเป็นตัวแทนพลังเงียบชี้แจงให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ายังมีประชาคมชาวธรรมศาสตร์ที่ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน และเคารพในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับการยกย่องให้เป็น Queen of Science ที่ผู้เรียนและผู้นําไปใช้จะต้องมีการค้นคว้าวิจัยให้เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่ศึกษาทฤษฎีหลากหลายที่มาจากสังคมใดสังคมหนึ่ง ไม่อาจจะอธิบายปรากฏการณ์ของอีกสังคมได้จนกว่าจะเชื่อมโยงให้เห็นตรรกะที่เป็นสากล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะสร้างชุดความจริงทางสังคมได้จากจุดใดจุดหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาตินั้นๆ การกล่าวอ้างของกลุ่มที่เคลื่อนไหวนี้ไม่เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสังคมวิทยาฯ และยังขาดการค้นคว้าอย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มเคลื่อนไหวชูสามนิ้วและกลุ่มที่อ้างชื่อธรรมศาสตร์ได้บิดเบือนข้อมูลด้วยความเท็จและการแสดงความเห็นส่วนตัว ถือเป็นการไม่เคารพต่อหลักวิชาการ ขาดความเคารพต่อหลักการของธรรมศาสตร์ ที่เน้นให้ใช้ธรรมะ(ความเป็นธรรม)นําศาสตร์
คณะบุคคลดังกล่าวขาดธรรมะ ขาดความชอบธรรม การอ้าง ชื่อสถาบันการศึกษานี้เพื่อผลประโยชน์บางประการ และปลุกระดมให้คนเห็นผิดทางแนวคิดด้วยวาทกรรมและสื่อสัญลักษณ์ที่ดูถูกเหยียดหยามบุคคลอื่นที่เห็นต่าง หมิ่นพระเกียรติของบูรพกษัตริย์ ทําตัวละเมิดกฎหมายและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นด้วยการกล่าวผรุสวาทในที่สาธารณะ ยุยงให้มีการทําลายสาธารณสมบัติ ทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป
ข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่ผ่านมาไม่ได้มาจากการศึกษาวิจัยหรือการใช้หลักการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ถือเป็นการสร้างความแตกแยก บ่อนทําลายประชาธิปไตยและเสรีภาพของบุคคลอื่นในสังคม ทั้งยังเป็นการทําตัวอยู่เหนือกฎหมายและทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติอีกด้วย
การชักชวนคนหนุ่มสาวเด็กนักเรียนออกมาเดินขบวนโดยการยุยงปลุกปั่นทําให้เกิดความร้าวฉานในสถาบันครอบครัว และทําร้ายเยาวชนกันเองด้วยการสร้างความเสี่ยงให้เยาวชนกระทําผิดกฎหมาย และการออกมาชุมนุมโดยปราศจากมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดล้วนเป็นการกระทําอันไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและเป็นภัยต่อสังคม ทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นอย่างชัดเจน
“อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” จึงขอประณามกลุ่มคนดังกล่าวและ #ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคัดชื่อบุคคลเหล่านั้นออกจากสถาบัน และเรียกร้องให้เหล่าคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่ในกลุ่ม 1,118 คน #ลาออกจากการเป็นอาจารย์ตามคําขาดที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี และให้บุคคลดังกล่าวยุติการกล่าวอ้างชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการชุมนุมในทุกกรณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการกอบกู้ศักดิ์ศรีของชาวธรรมศาสตร์กลับคืนมา
สำหรับ สมาชิกอาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและผู้เห็นด้วยกับแถลงการ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย สิรินภรณ์ เชฎฐากุล สายใจ คุ้มขนาบ คณิต ลิมปิพิชัย ธันวดี เสียงชื่นจิตร พงษธร พัฒนไพรสณฑ์ เสาวนีย์ สุวรรณะบุณย์ นิเวศน์ จิระเลิศพงศ์ชัย อารีย์ เหลืองสุวรรณ สิทธิชัย ทองอรุณแสง กาญจนา ชัยรัตน์ ธีรนุช พัวประดิษฐ์ พิสณฑ์ กุลชนตรัยสิทธิ์อภิชัย สุทธาโรจน์ ไศลทิพย์ ภิญญสาสน์ ประสงค์ จงอัศญากุล เสาวนีย์ ตนะดุลย์ เรวดี จันทะยาสาคร สุชัย วีระวัฒนานันท์ นววรรณ ศิริพงษ์ วินัย งามผาติพงศ์ สุรัติ เลิศวรวนิช หทัยรัตน์ โชติพานิช ปนัดดา จันทร์ศรี ดวงกมล สุดสวาท สุนีรัตน์ ภัทรชานนท์ มะลิ ลิวนานนท์ชัย
สุสิณี ตั้งสิน ลดาณี สินสถิตโรจน์ สุวจี กู๊ด สุพัชรา มั่นพลศรี วิภาพูนเพียร กิตติยา เชาวลิต อมรรัตน์ มลิทอง รัตนา ดุริยะบรรเลง สุธาสินี สุวรรณสรางค์ จิน องค์วัฒนะพัฒน์ นวรัตน์ สุภะธรรมกิจ ทิศาชล กาญจนสุนทร พงษ์สถิต ไพศาลสุจารีกุล มานิกา ปฐมชัยวัฒน์ สุรี ส่งเกรียงไกร ปริญ มาลากุล ณ อยุธยา สุนีย์ พิบูลย์ลาภอุดม มานะ กนกเวชยันต์ ทวีศักดิ์ ราภาทอง โสภา ศรีสวรรค์