เปิดข้อความที่ “ในหลวง-พระราชินี” ทรงพระอักษร บนพระบรมฉายาลักษณ์ให้พสกนิกรที่มารอรับเสด็จฯ

2688

หลังจากเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร ในการทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง

โดยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับพสกนิกรหลายคน รวมถึงป้ายไฟที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระอักษรพระราชทานด้วย ยังความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ ทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น ตั้งแต่บริเวณทางลงบันไดเลื่อน ทางออกที่ 1 สถานีหลักสอง ไปจนถึงบริเวณลานห้างเดอะมอลล์ บางแค ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โอกาสนี้ ทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล และทรงมีพระปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างเป็นกันเอง

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรอยู่นั้น ผู้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จต่างชูพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เหนือหัว และเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ในหลวงสู้ ๆ และพระราชินีสู้ ๆ ดังกึกก้องไปทั้งบริเวณ หลายรายยังได้เตรียมดอกกุหลาบสีเหลืองมาทูลเกล้าฯ ถวายด้วย


สำหรับข้อความที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงพระอักษรลงไปบนพระบรมฉายาลักษณ์นั้น มีหลายข้อความ อาทิ เช่น รักและคิดดีต่อกัน , คิดดี ทำดี หวังดี อดทน สามัคคีในความเป็นคนไทย , คนไทยมีวัฒนธรรม มีศีลธรรม ทำดีและจะมีสุข ชาติเจริญ พร้อมทั้งยังเขียนพระนามของท่านลงไปด้วย สร้างความปลาบปลื้มปีติต่อพสกนิกรที่มารอรับเสด็จฯ เป็นจำนวนมาก