ทบ.เปิดวีดีทัศน์ ในหลวง กับพระวีรกรรม ผกค. หนองหมากแข้ง “บิ๊กบี้” ซาบซึ้งทรงร่วมรบพร้อมพลทหาร

1787

มีรายงานว่า ก่อนการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) ที่หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก(ทบ.) ที่มีพลเอกณรงค์ พันธ์ จิตแก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เป็นประธาน

ได้มีการฉายวีดีทัศน์ สารคดีสั้นเรื่อง “ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกอากาศทาง ททบ.5

โดยเผยแพร่คำสัมภาษณ์ ของชาวบ้านหนองหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ถึงวีรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในขณะนั้น คือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงไปบัญชาการรบ เข้าบัญชาการบในเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค. ).

ทั้งนี้เหตุการณ์นั้น พระองค์ทรงร่วมปฎิบัติการทางทหาร ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เมื่อปี 2516 และทางกองทัพบกได้ฉายวีดีทัศน์นี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10