อดีตผู้พิพากษากางกม.พรรคการเมืองมาตรา 111 มัดตัว “ทอน-บุตร-ช่อ” ลงพื้นที่ปราศรัยช่วยผู้สมัครนายกอบจ.

4288

นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng โดยมีเนื้อหาดังนี้ …..เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลาดบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ

พร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) บึงกาฬทั้ง 21 เขต ในนามคณะก้าวหน้า ได้เปิดเวทีปราศรัย พร้อมเดินตลาดพบปะหาเสียงกับประชาชน เพื่อรณรงค์การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคม นี้

นายปิยบุตรปราศรัยช่วงหนึ่งว่า ตั้งแต่สมัยที่เป็นพรรคอนาคตใหม่ มีนโยบายสำคัญคือเรื่องการกระจายอำนาจ ทวงคืนอำนาจรัฐที่กระจุกอยู่ที่ศูนย์กลางเมืองหลวง งบประมาณมหาศาลที่ไปกระจุกตัวยู่ที่ศูนย์กลาง ต้องเอากลับมาไว้ที่ท้องถิ่น โดยมีความตั้งใจว่าจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นลงในทุกระดับในนามของพรรคอนาคตใหม่ แม้ว่าวันนี้พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไปแล้ว แต่เราก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ เริ่มต้นใหม่เป็นคณะก้าวหน้า ครั้งนี้ ตัดสินใจส่งผู้สมัคร อบจ.ในนามคณะก้าวหน้า 41 จังหวัด และหนึ่งในนั้นคือจังหวัดบึงกาฬ ที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้จังหวัดอื่น และการส่งนายก อบจ.ลงพื้นที่นี้ เป็นดำริของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าแม้คนทั่วไปมองว่าเป็นเพียงจังหวัดเล็ก ๆ

แต่เราเห็นโอกาสที่จะเข้ามาบริหารและสมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ เราเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยากมาทำงานกับเรามาทำงานร่วมกันจนได้คนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามานั่นคือคุณภูมิพันธ์ ที่ยังยืนหยัดอยู่กับเราจนมาเป็นคณะก้าวหน้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

…..พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

…..มาตรา ๑๑๑ บัญญัติว่า ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปดําเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือผู้ใดดําเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี

…..การที่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และนางสาวพรรณิการ์ วานิช ที่ร่วมกันตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นมาโดยมีประธานคณะ มีกรรมการคณะ และมีเลขาธิการคณะ มีภาพเครื่องหมายของคณะเช่นเดียวกับพรรคการเมือง และดำเนินต่าง ๆ เช่นเดียวกับพรรคการเมือง เช่น ส่งคนสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) จำนวน ๔๑ จังหวัดเป็นต้น

…..พฤติการณ์ของนายธนาธร นายปิยบุตร และนางสาวพรรณิการ์ กับพวก จึงเป็นการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปดําเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง จึงเข้าข่ายมีความผิดตาม พรบ.พรรคการเมือง มาตรา ๑๑๑

…..ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอาญาแผ่นดินดังนั้นผู้ใดที่พบเห็นการกระทำความผิด ก็มีสิทธิไปกล่าวโทษคนทั้งสามต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวได้