“ดร.นิว” ชวนจับตา เลือกตั้งอบต. ก้าวหน้า-ก้าวไกล “แลนด์สไลด์” ฟาดแรงคนไทย ไม่นิยม “กลุ่มกบฏ”

1070

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 ที่มีการประชุมร่วมรัฐสภา และโหวตลงมติไม่เห็นชอบ ร่างแก้ไขรธน.ฉบับประชาชน ทำให้นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ออกมาเคลื่อนไหวว่า รู้มาก่อนหน้านี้ ว่าร่างรธน.จะไม่ผ่าน แต่ก็จะไม่ยอมแพ้ จะเรียกร้องและทำให้สังคมหันมาสนใจเรื่องนี้

ทั้งนี้ในการอภิปรายของนายปิยบุตร เรื่องร่างรธน.ที่ผ่านมา ทำให้นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ตอบโต้กลับไปด้วยว่า มีสร้างสถานการณ์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะจะมีผลทางการเมืองมาก จะได้ประโยชน์หลายอย่าง อย่างน้อยที่สุด ถ้อยคำเป็นภาษาทางกฎหมาย ตนเองก็เป็นนักกฎหมาย นักกฎหมายที่ไหนอ่านก็รู้เท่าทัน และยังแฉเบื้องหลังว่า พวกนักการเมืองที่เสนอร่างมา เจตนาแท้จริง ก็ไม่ต้องการให้ร่างนี้ผ่าน เพื่อจะปลุกเด็กลงถนน พร้อมทั้งเตือนว่าคนที่โตกว่าเด็ก ๆ เราต้องทำตัวเหมือนอาจารย์ ที่คอยสอนศิษย์ ไม่ใช่ไปยุยง ให้เด็กทำผิด นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. ต่อว่านายปิยบุตรด้วยว่า เป็นคนเนรคุณแผ่นดิน

ต่อมานายปิยบุตร ได้ร่ายยาวชี้แจง ว่าตนเองนั้นไม่มีอำนาจที่จะไปปลุกระดมเด็ก เพราะเชื่อว่าเด็กเดี๋ยวนี้ฉลาด ตนเองพูดไปเด็กก็คงไม่ฟัง ผมไม่เคยคิดวางแผนอะไรอย่างที่ท่านว่าเลย แต่ท่านคิดได้สลับซับซ้อนกว่าผม และนายปิยบุตรยังทิ้งท้ายทำนองว่า ตนเองนั้นเหมือนถูกรุมอภิปรายไม่ไว้วางใจกลางสภา มากกว่ามาอภิปรายเรื่องแก้ไขร่างรธน.

 

ล่าสุดดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ได้โพสต์ข้อความถึงนายปิยบุตร ระบุว่า “#แลนด์สไลด์ให้กบฏจบที่รุ่นเรา แลนด์สไลด์ปราบเครือข่ายกบฏล้มล้างการปกครอง หน้าที่หลักของ “รัฐธรรมนูญ” คือ การรักษาอำนาจอธิปไตยของปวงชน ซึ่งหมายถึง ประชาชนทั้งประเทศ ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม “การใช้สิทธิหรือเสรีภาพส่วนบุคคล” จึงไม่สามารถที่จะละเมิดต่อ “อำนาจอธิปไตยของปวงชน” ได้ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยที่ปวงชนเป็นใหญ่ เป็นไปเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของปวงชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

เพราะการเคลื่อนไหวทางความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชน จึงเป็นการเคลื่อนไหวในแนวทางรุนแรง ซึ่งบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ทำลายอธิปไตยของปวงชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม มีแต่จะนำไปสู่ความรุนแรงและสงครามกลางเมืองตามที่ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” กล้ายกขึ้นมาข่มขู่คุกคามสังคมไทย และท้าทายต่ออำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยอย่างอุกอาจ

เมื่อการเคลื่อนไหวในแนวทางกบฏมีความชัดเจนและกำลังยกระดับไปสู่ความรุนแรง ตลอดจนสร้างความแตกแยกในสังคมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการกระทำดังกล่าว
จึงมีความชอบธรรมอย่างสูงสุด เพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของปวงชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

แต่การเคลื่อนไหวของเครือข่ายกบฏล้มล้างการปกครองยังคงดำเนินต่อไปทั้งในและนอกรัฐสภา ตลอดจนทำผิดติดคุกติดตะรางแทนแกนนำตัวจริงที่อยู่เบื้องหลัง แต่ไม่ว่าจะแนวทางใด ก็ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายไปสู่การล้มล้างการปกครองเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐทั้งสิ้น

ปวงชนชาวไทยจึงต้องร่วมใจกันสร้างปรากฏการณ์ #แลนด์สไลด์ ขึ้นอีกครั้ง ด้วยการไม่เลือกคนในเครือข่ายกบฏล้มล้างการปกครอง เพื่อยุติปลายทางของสงครามกลางเมืองอันเนื่องมาจากความขัดแย้งและความแตกแยกที่เครือข่ายกบฏล้มล้างการปกครองได้สร้างขึ้นมาโดยตลอด”