อุ๊ หฤทัย แซะ ตี๋ ว่อนหาเสียง​เลือกตั้ง​อบจ.เฉยเลย ไหนบอกไทยไม่มีประชาธิปไตย?

4211

จากกรณีที่ จะมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่กำลังจะตามมาในอนาคต หลายพรรคหลายฝ่ายต่างกำลังทยอยส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. เพราะเป็นสนามการเลือกตั้งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 76 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีจำนวนเงินค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ นครราชสีมา แบ่งเป็นเงินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 19,000,000 บาท และการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 440,000 บาท รองลงมา อุดรธานี แบ่งเป็น การเลือกตั้งนายกอบจ. 15,120,000 บาท การเลือกตั้งสมาชิกอบจ. 380,000 บาท

ตามมาด้วย ขอนแก่น การเลือกตั้งนายกอบจ. 13,500,000 บาท เลือกตั้งสมาชิกอบจ. 480,000 บาท และ กำแพงเพชร การเลือกตั้งนายกอบจ.13,500,000 บาท การเลือกตั้งสมาชิกอบจ. 500,000 บาท ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ สมุทรสงคราม แบ่งเป็น การเลือกตั้งนายกอบจ. 1,200,000 บาท การเลือกตั้งสมาชิกอบจ. 200,000 บาท

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด ทางด้าน นางหฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อุ๊ ได้โพสต์ข้อความว่า ไอ้ตี๋​ มึงบอกไทยไม่มีประชาธิปไตย​ แต่มึงเดินหาเสียง​เลือกตั้ง​ อบจ.มันเป็​นอิหยังว่ะ? ฮ่วย!!