ประธานสภาฯ ทาบทาม 3 อดีตนายกฯ พร้อมเปิด 2 รูปแบบ คณะกรรมการปรองดองฯ

จากที่หลายๆท่านน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าในตอนนี้ ได้มี … อ่านเพิ่มเติม ประธานสภาฯ ทาบทาม 3 อดีตนายกฯ พร้อมเปิด 2 รูปแบบ คณะกรรมการปรองดองฯ