ประธานสภาฯ ทาบทาม 3 อดีตนายกฯ พร้อมเปิด 2 รูปแบบ คณะกรรมการปรองดองฯ

4645

จากที่หลายๆท่านน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าในตอนนี้ ได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งออกมาชุมนุม เพื่อเรียกร้องสิ่งที่ตนเองต้องการ และส่งผลให้เกิดภาพความแตกสามัคคี

ซึ่งทางด้านของ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ทำเสนอการแก้ไขปัญหาเป็น 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 มีผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ รวม 7 ฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล , ส.ส.ฝ่ายค้าน , ตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล , ตัวแทนของวุฒิสภา และตัวแทนขององค์กรอื่น ซึ่งในรูปแบบนี้จะมีจุดด้อยคือหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย การหารือพูดคุยกันก็อาจจะล่มได้

รูปแบบที่ 2 มีคนกลางที่มาจากการเสนอของฝ่ายต่างๆ หรือประธานรัฐสภาเป็นผู้สรรหา หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จะมีการนำทั้ง 2 รูปแบบนี้ไปประสานกับฝ่ายต่างๆ โดยคาดว่าจะทำตามรูปแบบที่ 1 ก่อน ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็จะมาคิดว่าจะใช้รูปแบบที่ 2 หรืออาจจะดึงทั้ง 2 รูปแบบมาประสานกัน เพราะจำเป็นที่จะต้องคัดคนของทุกฝ่ายที่มีจำนวนไม่มาก แต่ต้องมีประสิทธิภาพ

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.63) จะเริ่มทำการสอบถามไปทางฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เพื่อทำการหารือในเบื้องต้นต่อไป

ทั้งนี้ทางด้านของ นายชวน ยังได้กล่าวต่ออีกด้วยว่าโดยส่วนตัวได้ประสานกับอดีตนายกรัฐมนตรี 3 คน รวมถึงอดีตประธานรัฐสภา ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็ออกมาในแนวทางเห็นด้วย