ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.ประพัฒน์ บิดา พลเอกประยุทธ์

3139

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพพันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อวานนี้ (22 ต.ค.63) เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพพันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา ป.ม.,ก.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ครั้นเสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์ที่มุขหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลเบิก พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ผู้เป็นบุตร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานผ้าไตรไปทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลทีโกศศพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จขึ้นเมรุ ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ เสด็จลงจากเมรุ ประทับพระราชอาสน์ สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทายาททูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต