8คกก.-15สมาชิกกองทุนฟื้นฟุฯบุกร้องถาวร แฉภูมิธรรม ประชุมโดยมิชอบด้วยกม. จ่อฟ้องศาล-ปปช.ผิดมาตรา157

7005

จากเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 8 คน พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนอีก 15 คน รวม 23 คนได้เดินทางมาพบ นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์

ทั้งนี้เพื่อมาร้องเรียนว่าการประชุมคณะการกองทุนฟื้นฟู ฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่นัดประชุม และเป็นประธานในที่ประชุม เป็นการประชุมไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะตาม พรบ. กองทุนฯ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 13 กำหนดให้มีผู้แทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งจาก 4 ภูมิภาค จำนวน 20 คน

ในแต่ละภาคต้องมีตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างน้อยภาคละ 2 คน จึงจะเป็นตัวแทนที่ชอบด้วยกฏหมาย แต่ตัวแทนจากภาคใต้ที่มีการเลือกตั้ง 4 คน ถูกนายสุภาพ คชนูด ฟ้องที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ ขอให้เลือกตั้งใหม่บางตำบล ศาลรับฟ้องและมีคำสั่งชั่วคราวให้ระงับการรับรองผลการเลือกตั้ง

ดังนั้นตัวแทนภาคใต้ทั้ง 4 คนจึงยังไม่เป็นตัวแทนที่ชอบด้วยกฏหมาย แม้ว่าในมาตารา 19 จะบัญญัติว่าองค์ประชุมต้องเกินครึงจึงจะประชุมได้ แต่มีตัวแทนประท้วงเดินออกนอกห้องไม่ประชุม 9 คน รวมกับคนที่ศาลสั่งระงับการแต่งตั้งอีก 4 คน รวมเป็น 13 คน ดังนั้นส่วนที่เหลือมี 7 คน จึงไม่ครบองค์ประชุม

แต่ประธานคือ นายภูมิธรรม ยังคงประชุมต่อ ตัวแทนที่มาพบจึงมีความเห็นว่า เป็นการจัดประชุมไม่ชอบ มติที่ประชุมไม่ชอบ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบผิดประมวลกฏหมายอาญามาตรา 157 คณะกรรมการ 8 คนจะดำเนินการ 2 ด้านคือ ฟ้องศาลปกครอง ให้ศาลสั่งว่าประชุมไม่ชอบ มติที่ประชุมไม่ชอบ และร้องต่อ ปปช. ว่านายภูมิธรรม กับพวกร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ