ไทยภักดีตอกหน้า กิตติธัช-นักวิชาการติดหล่มซ้าย-ขวา สอนการเมืองโลกเปลี่ยนไปไกลแล้ว ลั่นต้องพ้นจากวงจรอุบาทว์

1166

จากที่วันนี้ (15ธ.ค.66) พรรคไทยภักดี ได้ออกมาโพสต์ข้อความจากประเด็นการแสดงความคิดเห็นผ่านFacebookของดร.กิตติธัช ไชยประสิทธิ์ กรณีเก็ต ชินภัสร์ ลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งมีข้อความพาดพิงถึงพรรคไทยภักดีนั้น

ทั้งนี้สำหรับเนื้อหาที่พรรคไทยภักดี ระบุมีใจความว่า ก็อยากจะทำความเข้าใจกับดร.กิตติธัช ว่าแนวความคิดการเมืองแบบซ้าย-ขวา เสรีนิยมก้าวหน้า หรือ อนุรักษ์นิยมล้าหลังนั้นเป็นความคิดที่”ติดหล่ม” เพราะบริบทการเมืองของโลกเปลี่ยนแปลงไปไกลมากๆแล้ว ก้าวข้ามความเป็นซ้าย-ขวามานานแล้ว

โดยเฉพาะพรรคไทยภักดี ที่ในวันนี้เราต่อสู้ในประเด็น”ความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายของประชาชน” กรณีนักโทษเทวดาชั้น14 อย่างมุ่งมั่นจริงจัง ซึ่งพรรคการเมืองที่สังคมโซเชียลอุปโลกน์ว่าเป็นฝ่ายเสรีนิยมก้าวหน้าไม่เคยพูดถึงเลย หรือแม้แต่การต่อสู้กับการทุจริตคอรัปชั่นโกงบ้านกินเมืองอย่างจริงจังในประเด็นอื่นๆ เช่นการแจกเงินดิจิทัล10,000 บาทของรัฐบาล ที่อาจจะมีการทุจริตคอรัปชั่นแบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำเกิดขึ้นได้

พรรคไทยภักดีก็เคลื่อนไหวในประเด็นนี้อย่างมุ่งมั่นจริงจัง ซึ่งก็จะแตกต่างจากพรรคเสรีนิยมก้าวหน้าอุปโลกน์ทั้งหลายที่เงียบหายในประเด็นเหล่านี้

วันนี้พรรคไทยภักดีเดินหน้านำเสนอทางออกจากวิกฤตปัญหาและความล้มเหลว ตลอด91ปีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย ด้วยกระบวนการ”ราชประชาสมาสัย” ซึ่งจะเป็นการนำประเทศไทยออกจากวังวนอุบาทว์ทางการเมืองแบบเดิมๆ ไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

เป็นประเทศที่จะมีความมั่นคงเข้มแข็ง มีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตการณ์โลกในศตวรรษที่21ไปได้  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า “หล่มความคิดการเมืองแบบซ้าย-ขวา” หาได้มีความสำคัญใดใดไม่ แต่ความอยู่รอดปลอดภัย มั่นคงเข้มแข็งของประเทศไทยต่างหากที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางอุดมการณ์หลักของพรรคไทยภักดี