หมอวรงค์กาง3ขั้นตอน แจงชัดๆ ปราบโกงเท่ากับแก้จน ปลุกถึงเวลาคนไทยร่วม

1296

จากที่วันนี้ 17 มีนาคม 2565 นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ซึ่งเคยถือได้ว่าเป็นมือปราบทุจริตจำข้าวสมัยยิ่งลักษณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ถึงมาตรการปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีความหมายที่สำคัญยิ่ง!!!

ทั้งนี้เนื้อหาที่หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ไว้มีข้อความระบุว่า #ปราบโกงเท่ากับแก้จน หลายท่านยังสับสนกับ นโยบายปราบโกงเท่ากับแก้จน เพื่อให้เข้าใจ การเชื่อมโยง รวมถึงแนวปฏิบัติ การปราบโกงเพื่อแก้จน สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน

1.ขั้นตอนเชิงนโยบาย ในการออกนโยบายเพื่อดูแลประชาชน ส่วนใหญ่ประชาชนจะตามไม่ทันนักการเมือง ว่าออกนโยบายแฝงผลประโยชน์ หรือเอื้อทุนผูกขาด ทุนโกงชาติ และจะไปสู่การแก้จนอย่างไร เช่น

1.1 ถ้าไม่โกง ชาวนาต้องได้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น โดยแทบไม่ต้องใช้งบประมาณ ทั้งๆที่มีกระบวนการกดขี่ชาวนา ที่เป็นต้นตอ ของปัญหา ในการกำหนดราคาข้าวเปลือก แต่ไม่แก้ให้ถูกจุด

1.2 ถ้าไม่โกง การแก้ปัญหาเรื่องน้ำนั้นง่ายมาก สามารถเดินน้ำผ่านท่อ ถึงที่นาทุกแปลง แม้แต่ในภาคอีสาน

1.3 ถ้าไม่โกง จะไม่มีปัญหาการบุกรุกที่ป่า ประชาชนจะมีที่ดินทำกิน อย่างน้อยรัฐจัดสรรให้เช่าทำการเกษตรราคาถูก

1.4 ถ้าไม่โกง ประชาชนจะใช้ไฟได้ถูกลง ผ่านระบบพลังงานทางเลือก ไม่ใช่ให้เกิดการผูกขาด รวมทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานต้องถูกลง

1.5 ถ้าไม่โกง ประชาชน สามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ถูกลง

1.6ถ้าไม่โกง เราจะไม่มีปัญหาแรงงานเถื่อน

1.7 ถ้าไม่โกง เราสามารถทำจำนวนเตียงคนไข้ให้เพียงพอตามสัดส่วนมาตรฐาน

1.8 ถ้าไม่โกง เราสามารถทำการศึกษาให้มีคุณภาพ เด็กไทยพูดได้สองภาษา ครูไทยจะได้คนเก่งๆ และมีรายได้ขั้นสูง

1.9 ถ้าไม่โกง รัฐสามารถช่วยตัดพ่อค้าคนกลาง เกิดระบบสหกรณ์ที่แท้จริง เกษตรกรที่มีอำนาจต่อรอง

1.10 ถ้าไม่โกง กระบวนการยุติธรรม จะดีกว่านี้มาก ตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

1.11 ถ้าไม่โกง สามารถทำรัฐบาลดิจิตอล บริการประชาชนผ่านมือถือ นักธุรกิจจะดำเนินกิจการสะดวก การขอใบอนุญาตต่างๆจะง่าย ไม่ต้องมาจ่ายใต้โต๊ะ

1.12 ถ้าไม่โกง การประมูลโครงการต่างๆจะถูกกว่านี้

1.13 ถ้าไม่โกง ประเทศจะลดความเหลื่อมล้ำได้มาก ไม่ใช่รวยกระจุก จนกระจาย

1.13 ยังมีอื่นๆอีกมาก

2.การปราบโกง เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย และความตั้งใจจริงของฝ่ายการเมือง เป็นหน้าที่ของประชาชน ที่จะต้องเลือกพรรคที่จะมาปราบโกงและบังคับใช้กฎหมาย

3.การปราบโกงจะใช้ได้ผล นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ต้องประกอบกับมาตรการป้องกันการโกง นั่นคือ ต้องนำระบบดิจิตอลบาทมาใช้ทั้งประเทศ ร่วมกับทำสังคมลดการใช้เงินสด เพราะเงินโกง จะใช้เฉพาะเงินสดเท่านั้น จะไม่กล้าผ่านระบบการโอน จึงเท่ากับเป็นการป้องกัน การโกงให้เกิดยากขึ้น

ยุคที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤติซ้อนวิกฤติ ทั้งโควิด ทั้งภาวะสงคราม ดุลอำนาจของของโลกกำลังเปลี่ยน ประเทศจมอยู่กับการโกงทั้งระบบ ได้เวลาที่พี่น้องประชาชน ช่วยกันสร้างกระแสปราบโกงเพื่อแก้จนครับ