หมอวรงค์ ขอเป็นนายกฯ ลุยศรีสะเกษ เปิดตัว 9 ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เสนอแกปัญหาภาระค่าครองชีพ-ปลดหนี้เกษตรกรภายใน 3 ปี

11905

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (31 มีนาคม 2566) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี จรยุทธ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปิดตัว 9 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พร้อมปราศรัยนโยบายพรรค

นพ.วรงค์ กล่าวว่า ไทยภักดีมาด้วยหัวใจ บุกหาประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาภาระค่าครองชีพ ปลดหนี้เกษตรกรภายใน 3 ปี ไทยภักดีเป็นพรรคเดียวที่จะทำให้ค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ 2.50 บาท ค่าแก๊สหุงต้ม ถังละ 250 บาท ปุ๋ยยูเรียกระสอบละ750 บาท

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเดือนละ 100 บาท เพราะไทยภักดีจะสู้กับทุนผูกขาด ปฏิวัติโครงสร้างการผลิตพลังงานครั้งใหญ่ ด้วยการผลักดันนโยบายปลูกพืชพลังงาน เพื่อผลิตไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม ปุ๋ยยูเรียราคาถูก โดยรัฐรับประกันกำไร 10,000-14,000 บาท/ไร่/ปี

นพ.วรงค์ กล่าวว่า นโยบายพืชพลังงาน รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนและสามารถสร้างรายได้ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ยืนยันไม่ใช่การขายฝัน แต่เป็นเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พรรคไทยภักดีมี ซึ่งการจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้คนศรีสะเกษต้องลุกขึ้นสู้ ปฏิวัติประชาชนด้วยคูหาเลือกตั้ง กาพรรคไทยภักดีทั้ง 2 ใบ โดยตนพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้พรรคไทยภักดีส่งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ ครบทุกเขต ประกอบด้วย เขต 1 นายประเสริฐ วังเวียง เขต 2 นายศักดา พลพศักดิ์ เขต 3 นายไพบูลย์ สะอาด เขต 4 นายภูมินันท์ กัญญาบุตรเขต 5

นายสังวาลย์ นันทวงษ์ เขต 6 นาง วรรณรวี สอนพูด เขต 7 นายฉลองชัย สมศรี เขต 8 นายธวัชชัย ไชยมณี และเขต 9 นายยศพนธ์ ศรีใสย์