“แรมโบ้”ทุเรศส.ว.- ส.ส. เล่นเกมการเมือง หาประโยชน์ใส่ตัว ลั่นเทิดไทได้เข้าสภาฯจะไม่ทำให้ผิดหวัง ไม่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้

4112

จากวันนี้ 11 สิงหาคม 2565 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเทิดไทกล่าวถึงการประชุมรัฐสภาฯเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสภาฯล่มเมื่อวานนี้ว่า

ตนเองรู้สึกเบื่อหน่ายและรับไม่ได้ กับ ส.ว.และส.ส.บางคนบางพรรคที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ทั้งที่เป็นการพิจารณากฎหมายที่สำคัญ แต่ยังใช้เวทีสภาฯแห่งนี้เป็นเรื่องทางการเมืองหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองมากกว่าที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง

นายเสกสกล ยังระบุว่าสมาชิกรัฐสภาฯที่เป็นถึงผู้แทนของประชาชน ประชาชนเลือกเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ก็ควรทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่ เพราะเงินเดือนแต่ละเดือนนั้นถือเป็นเงินภาษีของประชาชน ไม่ใช่เอาเงินภาษีประชาชนมาเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ของพรรคการเมืองตนเอง

“ตนเองรู้สึกเบื่อหน่ายกับ ส.สและส.ว. บางพรรคบางคนที่ไม่เห็นใจประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เอาแต่เล่นการเมือง และการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่พิจารณากลับไปกลับมานั้น

ตนเองมองว่าเป็นเรื่องของการเล่นการเมือง เพื่อประโยชน์ตัวเองทั้งนั้น และยังทำให้ประชาชนเกิดความสับสนอีก ซึ่งหากทำแบบนี้บ่อยครั้งประชาชนคงไม่ศรัทธากับบรรดาสมาชิกรัฐสภาฯแล้ว

และตนเองก็ขอให้คำมั่นสัญญาเลยว่าหากพรรคเทิดไทได้เข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน ในสภายืนยันจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง และจะไม่ให้มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้เด็ดขาด” นายเสกสกล กล่าว